Päätoimittajalta: Kouvola katsoo tulevaisuuteen — näkyykö siellä ruohonjuuritason demokratiaa vai pilliin puhaltavia pysäköinninvalvojia?

Tulevaisuus on nyt pop. Helsingin Sanomat nimitti juuri tulevaisuuskirjeenvaihtajan, ja Kouvola aikoo perustaa kaupunginhallitukseen tulevaisuusjaoston.

Jaosto sisältyy Kouvolan uuteen hallintosääntöön, jonka piti tulla voimaan ensi vuoden alussa. Kaupunginhallitus kuitenkin palautti hallinnon muutokset uuteen valmisteluun, joten myös tulevaisuusjaostosta päättäminen siirtyy — niin — tulevaisuuteen.

Tarvitaanko erillistä tulevaisuusjaostoa?

Ensi alkuun ajatus erillisestä tulevaisuusjaostosta kuulostaa hiukan hassulta. Voi kysyä, eikö lähes kaikki poliittinen päätöksenteko liity tulevaisuuteen ja sen suunnitteluun.

Ja mitä muut, jaostoon kuulumattomat poliitikot sitten tekevät? Keskittyvät vanhojen muisteluun ja nykyongelmissa vellomiseen?

Toivottavasti eivät.

Ilman kristallipalloakin uskon, että tulevaisuusjaosto osoittautuu vielä hyödylliseksi ja on hyvä lisä Kouvolan poliittisen kulttuurin uudistamisessa. Jos kaupunginhallituksessa pystytään katsomaan hiukan lähiaikoja kauemmas ja ennakoimaan tulevia muutoksia, on siitä hyötyä myös päiväkohtaisista aiheista päätettäessä.

Myös muualla on huomattu, että pitkän aikavälin pohdintaa ja ennakointia tarvitaan. Turun yliopistossa koulutetaan tulevaisuudentutkijoita, ja eduskunnassa on jo yli parikymmentä vuotta kokoontunut tulevaisuusvaliokunta.

Tehtävänä valmistella uutta palvelumallia

Tulevaisuusjaostolle kaavailtu yksi keskeinen tehtävä liittyy Kouvolan uuden palvelumallin luomiseen. Tähtäin on runsaan kymmenen vuoden päässä — hankkeen nimessä mainitaan vuosi 2030. Palvelumallin ydin ovat viisi alueellista palvelukeskusta ja alueparlamentit.

Alueparlamentit voivat lisätä mahdollisuuksia ruohonjuuritason vaikuttamiseen. Edellytyksenä on, että parlamenteilla on oikeasti valtaa: ne voivat tehdä alueellaan kohtuullisen kokoisia taloudellisia päätöksiä eivätkä ole pelkkiä lausuntoautomaatteja.

Mitä kouvolalainen haluaa?

Minkälaisiin asioihin kouvolalaiset haluavat sitten vaikuttaa? Yksi vastaus löytyy kuntalaisten tekemistä aloitteista. Niitä voi tehdä perinteisesti kirjeellä tai sähköisesti täyttämällä lomakkeen kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Verkkopalveluun on tämän vuoden aikana listattu 25 Kouvolaa koskevaa aloitetta. Valtaosa liittyy liikenteeseen. Lisäksi ehdotetaan paria museota. Toisessa esiteltäisiin evakoiden historiaa ja toisessa Kouvolan Sanomien entisen pilapiirtäjän Poonahin töitä.

Aika hauska on aloite, joka liittyy pysäköinninvalvojiin. Nimetön kuntalainen ehdottaa, että Kouvolan pysäköinninvalvojat varustetaan pillillä. Jos valvoja näkee väärin pysäköidyn ajoneuvon, hän ei heti kirjoita lappua, vaan puhaltaa pilliin. Näin mahdollisesti lähistöllä oleva kuski ehtii korjata erheensä.

Ihan humaani idea. En silti usko, että se on tulevaisuutta Kouvolassa.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja.