Kolumni: Vaaleja odotellessa — Äänestäjällä on mahdollisuus, kansanedustajalla velvollisuus

Olen äänestänyt kaikissa vaaleissa, joissa olen ollut äänioikeutettu. En suhtaudu äänestämiseen velvollisuutena. Demokratiaa ja vapautta on sekin, että voi olla äänestämättä. Eikä päätöstä tarvitse selittää kenellekään, ellei halua.

Äänestäminen on mahdollisuutta vaikuttaa. Perinteinen äänestämisen kannattajien peruste on se, että äänestäminen on keino olla valittamatta vaalien jälkeen siitä, miten valituiksi tulivat omasta mielestä jotenkin epäsopivat henkilöt.

Olisi kiinnostavaa tietää, miten äänioikeutta Suomeen ajaneet ajattelisivat maasta ja vaaleista nyt. Äänioikeus ei tullut sattumalta eikä itsestään. Suomessa ensimmäisissä eduskuntavaaleissa oli kaksi erityistä huomiota saanutta asiaa: Suomi oli vuonna 1907 osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa, mutta suomalaiset äänestivät itselleen kansanvaltaisen edustajiston. Kansainvälistä huomiota sai myös yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ensimmäisenä maailmassa.

Olisi kiinnostavaa tietää, miten äänioikeutta Suomeen ajaneet ajattelisivat maasta ja vaaleista nyt.

Äänioikeutta ja eduskuntavaaleja edelsivät suurlakko ja yksinvaltiuden heikkeneminen. Kansanvalta, äänioikeus ja valtion itsenäisyys olivat saavutuksia, eivät itsestäänselvyyksiä.

Kyyninen — ja toisaalta myös realistinen — kuva huhtikuun äänestysluvuista on se, että viime eduskuntavaalien äänestysprosentti 70,1 tuskin nousee. Korkeimmillaan osallisuus on eduskuntavaaleissa ollut vuosina 1962 ja 1966, jolloin äänestysprosentti oli 85. Äänestysvilkkautta nostivat noottikriisi Neuvostoliiton kanssa ja eduskunnan hajottaminen syksyllä 1961. Lisäksi vuoden 1966 vaaleissa oli poikkeuksellisen paljon, lähes 300 000, uutta äänioikeutettua suuren ikäluokan tullessa täysi-ikäisiksi. Näitä asioita Suomessa ei enää tapahdu.

Mitä useampi kansanedustaja nukkuu istuntosalissa, sammuu baarissa, nostaa etuuksia, joihin ei ole oikeutettu, esittää rasistisia kommentteja, kiusaa tai häiritsee seksuaalisesti kollegojaan, sitä enemmän ymmärrän äänestämättä jättäviä. Silti kannustan jokaista äänestämään. Ja harkitsemaan ääntään.