Antti Häkkäsen kolumni: Lukiota kehitetään osaamisperusteiseksi ja opiskelijalähtöisemmäksi

Antti Häkkäsen kolumni: Lukiota kehitetään osaamisperusteiseksi ja opiskelijalähtöisemmäksi

Penkkarit ovat varma kevään merkki. Pitkän aherruksen tehneiden abiturienttien on nyt aika keskittyä ylioppilaskirjoituksiin ja valmistautua jatko-opintohakuihin. Yhden ikäluokan saatua opintonsa taas loppusuoralle, on syytä katsoa myös tulevaan.
Olemme halunneet määrätietoisesti kehittää koulutusjärjestelmää. Vuoden alussa voimaan astui lainmuutos, jonka tarkoituksena on muuttaa ammatillista koulutusta yhä vahvemmin osaamisperusteiseksi ja opiskelijalähtöisemmäksi, jotta jokaiselle taataan vahvat työelämävalmiudet. Nyt koulutuksen uudistustyön kohteena on lukion kehittäminen, jota koskeva lakiehdotus on nyt lausuntokierroksella.

Lukio rakentuu jatkossakin tavoitteelle antaa laaja-alainen yleissivistävä koulutus, joka valmistaa jatko-opintoihin. Tulevaisuuden haasteet, joihin lukion tulee valmistaa, ovat yhä monimutkaisempia. Siksi uudistuksessa pyritään oppiainerajat ylittävän yhteistyön lisäämiseen, jotta opetuksessa voitaisiin huomioida paremmin kokonaisuuksien ja ilmiöiden hallinta
Jatko-opintovalmiuksien antaminen on tärkeä tehtävä. Tämän yhä paremmaksi toteuttamiseksi ehdotetaan, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä tutustumaan yksittäisten kurssien verran korkeakouluopintoihin jo lukioaikana. Näin voitaisiin helpottaa tulevaa alanvalintaa ja siirtymää jatko-opintoihin.
Tutkimuksissa on nostettu huolta myös lukiolaisten hyvinvoinnista. Siksi nyt ehdotetaan, että jokaisella lukiolaisella olisi oikeus myös yksilölliseen opinto-ohjaukseen. Riittävän tuen tarjoamiseksi ehdotetaan lakiin kirjattavaksi oikeus erityisopetukseen. Koska jatko-opintopaikka ei välttämättä aukea ensimmäisellä yrittämällä ehdotetaan, että lukioilla olisi myös rooli valmistuneen ohjaamisessa lukion jälkeenkin.

Lukiolla on äärimmäisen tärkeä rooli maamme yleissivistyksen turvaamisessa. Nyt pyrimme kehittämään sen rakenteita yhä paremmiksi. Suurimman työn tässä tulevaisuuden lukiolaisten kouluttamisessa tekevät yhä ammattitaitoiset opettajat jokaisessa koulussa.
Toivotan abiturienteille onnea ylioppilaskirjoituksiin!

Antti Häkkänen
antti.hakkanen@eduskunta.fi
Kirjoittaja on oikeusministeri (kok.)


Jatko-opintovalmiuksien antaminen on lukion tärkeä tehtävä.

Uusimmat uutiset