Päätoimittajalta: Vain kymenlaaksolaisessa matematiikassa 10 kertaa 85 voi olla 85 — Kouvolan pitää saada Kymsoteen ykkösketju

Päätoimittajalta: Vain kymenlaaksolaisessa matematiikassa 10 kertaa 85 voi olla 85 — Kouvolan pitää saada Kymsoteen ykkösketju

Varoitus: Tässä kolumnissa on paljon lukuja ja korkeampaa matematiikkaa.

Alkuun älypähkinä: Kouvolalla on kymmenen edustajaa tulevan Kymsote-kuntayhtymän valtuustossa. Perussopimuksen mukaan kullakin valtuutetulla on yksi ääni kutakin kunnan alkavaa asukastuhatta kohti. Kouvolassa oli viime vuodenvaihteessa 84 196 asukasta, joten asukasmäärän alkavia tuhansia on 85. Kuinka paljon ääniä Kouvolalla on?

Äkkiseltään moni laskisi 10 x 85 = 850. Siis kymmenen edustajaa, kullakin 85 ääntä, kertolaskun tulos on 850.

Kouvolalla onkin yhteensä 85 ääntä

Kymenlaaksossa tällainen matematiikka ei toimi.

Carean lakimies Ari Nevalainen viestittää, että Kymsoten valtuustossa äänimäärät pysyvät samanlaisina kuin sen edeltäjässä Careassa. Carean valtuustossa Kouvolalla on 85 ääntä ja muilla jäsenillä eli eteläisen Kymenlaakson kunnilla yhteensä 87. Yksinkertaisissa äänestyksissä etelä voittaa pohjoisen automaattisesti.

Carean perussopimuksessa on sama muotoilu kuin Kymsoten sopimuksessa: jokaisella Kouvolan edustajalla pitäisi olla 85 ääntä. Sopimusta on kuitenkin tulkittu niin, että Kouvolalla on yhteensä 85 ääntä.

Jos Kymsoten perussopimusta tulkittaisiin niin kuin sopimuksessa lukee, valtuuston äänivalta olisi Kouvolalla. Tosin sopimuksessa on myös äänileikkuri, joka rajaa yhden jäsenkunnan äänimäärän korkeintaan puoleen. Etelällä ei kuitenkaan olisi lähtökohtaista mahdollisuutta kävellä Kouvolan yli.

Sosiaali- ja kriisipäivystys uhkasi heikentyä merkittävästi

Kymsoten onnistuminen on tärkeää koko Kymenlaaksolle. Vuodenvaihteessa aloittavan kuntayhtymän toimintaa valmistellaan kiivasta tahtia. Tähän mennessä julki tulleet esitykset palvelujen järjestämisestä maakunnassa eivät ole saaneet kouvolalaisia hurraa-huutoihin.

A-klinikan asiantuntijat olivat huolissaan, kun Kymsote esitteli suunnitelman keskittää Kouvolassa hyvin toimiva päihdepotilaiden avohoito kolmelle terveysasemalle.

Vieläkin kovempaa kritiikkiä sai Kymsoten aie supistaa sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintaa Kouvolassa. Yöpäivystys aiottiin keskittää Kotkaan, mikä olisi ollut Pohjois-Kymen sairaalan lääkärijohdon, Carean ensihoidon ja poliisin mielestä selkeä heikennys.

— Pohjoinen Kymenlaakso tulee olemaan eriarvoisessa asemassa etelään verrattuna, arvioi ylilääkäri Kimmo Salmio.

Kouvolan edustajien pitää ymmärtää sekä sote-palveluita että taloutta

Onneksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen uudistus valmistellaan uudestaan — toivottavasti tällä kertaa maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Pohjoisen ja etelän tasapuolinen kohtelu on olennaista, jotta kuntayhtymä voisi onnistua ja kehittyä.

Onnistumisia vaaditaan myös Kouvolan edustajilta Kymsoten hallituksessa ja valtuustossa. Kouvolan edunvalvojiksi pitää saada ykkösketju — henkilöitä, jotka ymmärtävät sekä sote-palveluita että taloutta. Heidän tehtävänään on huolehtia, että Kouvolassa on riittävät palvelut eikä Kouvola maksa niistä kohtuuttomasti.

Kymsoten budjettiesityksen mukaan Kouvola maksaa ensi vuonna 49,4 prosenttia kuntayhtymän toiminnasta. Euroissa summa on 310,2 miljoonaa euroa. Rahoille on saatava vastinetta.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja.