Lukijalta: Tunteita herättävän Pien-Liikkalantien kohtalo on surullinen

Pien-Liikkalantie on yksi Kymenlaakson kauneimpia teitä. Se kulkee Sippolan-Summanjokilaakson kulttuurimaisemassa, joka on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tie alkaa Sippolan komean uusgoottilaisen kirkon luota ja päättyy neljän kilometrin päässä Haminaan johtavaan tiehen lähellä sotahistoriallisesti merkittävää Liikkalan linnaketta.

Tien ympärillä olevat maisemat hivelevät silmää, mutta itse tie ei. Se on todella huonossa kunnossa. Kolme vuotta sitten aloin lobata tätä yli 60 vuotta kunnan hoidossa ollutta tietä sen saamiseksi turvallisemmaksi. Kouvolan kaupungin viranhaltijoilta ei herunut myötätuntoa tälle Anjalankosken kaupungin aikoinaan asvaltoimalle tielle. Päinvastoin he suunnittelivat tien kunnossapidon lakkauttamista kokonaan monen muun yksityistien keralla.

Tien puolesta tehtiin muistutuksia, kirjoitettiin useita oikaisuvaatimuksia, kerättiin 646 nimeä adressiin ja lähetettiin viimeksi valitus hallinto-oikeuteen, joka teki hylkäävän päätöksen. Juridisesti kaupungin päätöksenteossa ei ollut mitään väärää. Eri asia on

sitten se, että toimittiinko moraalisesti oikein, kun hyvin erilaiset tiet paketoitiin samaan nippuun. Oli myös hyvin erikoista ja hämmentävää lukea kaupungin viranhaltijoiden vastineita. Niistä oli turha etsiä ymmärrystä, sympatiaa tai pyrkimystä kompromissiin.

Neljä kilometriä pitkä, 30 vuotta sitten asvaltoitu ja nyt mureneva vilkasliikenteinen läpikulkutie jätetään sellaisenaan tieosakkaiden kontolle, koska teknisen lautakunnan määräämät kriteerit eivät täyttyneet eivätkä mitkään valitukset tuottaneet toivottua tulosta.

On tullut aika kiittää kaikkia heitä, jotka ovat toimineet Pien-Liikkalantien puolesta. Heitä on paljon: tieosakkaat, tienvarren asukkaat, säännöllisesti ja epäsäännöllisesti tietä käyttävät läpikulkijat, nimensä adressiin kirjoittaneet, lainopillisissa asioissa auttaneet, teknisessä lautakunnassa tien puolesta puhuneet, kaupunginhallituksessa tien puolesta äänestäneet, lehdistön edustajat ja monet, monet muut. Kiitos.

Ensi keväänä on tulossa kunnallisvaalit. Te Pien-Liikkalantien ystävät, muistakaa ne puolueet ja ne ihmiset, jotka toimivat tien puolesta.

Hyvää syksyn loppua ja parempaa tulevaa talvea toivottaen:

Arja Lekander, Liikkala