Lukijalta: ”Kouvola ei alibudjetoinut sote-menoja” — Kouvolan kaupunki vastaa Annikki Niiraselle ja vaatii Kymsotelta toimia käyttötalouden parantamiseen jo tänä vuonna

Kouvolan kaupungin menoja kasvattaa myös osuus Kymsoten tulevasta alijäämästä, ja tämän tilanteen nopea huonontuminen ei ollut Kouvolan tiedossa, muistuttavat kaupunginjohtaja Marita Toikka ja talousjohtaja Hellevi Kunnas mielipidekirjoituksessaan.

Katja Juurikko

Kouvolan talousjohtaja Hellevi Kunnas ja kaupunginjohtaja Marita Toikka vaativat mielipidekirjoituksessaan Kymsotelta säästötoimia jo tänä vuonna.
Kouvolan talousjohtaja Hellevi Kunnas ja kaupunginjohtaja Marita Toikka vaativat mielipidekirjoituksessaan Kymsotelta säästötoimia jo tänä vuonna.

Kouvolan kaupunki haluaa täsmentää Kymsoten toimitusjohtajan Annikki Niirasen haastattelussa (4.9.) esitettyjä väitteitä.

Kouvolan kaupungin talousarviossa sote-palveluihin budjetoitiin tälle vuodelle Kymsoten ilmoittama summa 310,2 miljoonaa euroa, jonka paikkansa pitävyys varmistettiin Annikki Niiraselta. Kouvola ei alibudjetoinut sote-menojaan, vaan talousarvioon varattiin sama summa kuin Kymsotella on talousarviossaan maksuosuustuloina Kouvolalta.

Toimintamalli, jossa palveluntuottaja sanelee budjetin, on jatkossa kestämätön. Omistajan tulee antaa talouden raamit kuntayhtymälle ei päinvastoin.

Toimintamalli, jossa palveluntuottaja sanelee budjetin, on jatkossa kestämätön. Omistajan tulee antaa talouden raamit kuntayhtymälle ei päinvastoin.

Toukokuun lopussa Kymsotelta tuli tieto, että budjetti ylitetään 4,3 miljoonalla eurolla, jolloin raportoimme tilanteesta asianmukaisesti. Elokuun lopussa saamamme tiedon mukaan ylitys oli jo 7,2 miljoonaa — eli maksuosuuden kasvu keväästä oli vajaat kolme miljoonaa euroa.

Kymsoten alijäämän nopea paisuminen ei ollut tiedossa

Artikkelissa annetaan ymmärtää, että Kouvolan talouden alijäämän kasvu 22 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan johtuisi erikoissairaanhoidon kustannusten kasvusta. Kouvolan kaupungin menoja kasvattaa kuitenkin myös osuus Kymsoten tulevasta alijäämästä.

Kesäkuun alussa Kymsotesta kerrottiin aljäämän olevan miljoona euroa, mutta elokuussa julkaistun osavuosikatsauksen mukaan alijäämä oli noussut jo 13 miljoonaan ja syyskuussa kerrottiin alijäämäksi peräti 16,2 miljoonaa euroa. Edellisten vuosien ylijäämä huomioiden Kouvolan osuus Kymsoten alijäämästä on noin 6 miljoonaa euroa. Tämä summa kirjataan Kouvolan taseeseen pakollisena varauksena, ja se huonontaa kaupungin tulosta.

Tilanteen näin nopea huonontuminen ei ole ollut Kouvolan tiedossa, emmekä ole voineet omassa ennusteessamme huomioida Kymsoten alijäämää.

Budjettitapaaminen ei toteutunut kesällä Kymsoten kiireiden ja lomien takia

Annikki Niiranen mainitsee Kymsoten pyrkimyksistä tavata Kouvolan kaupungin edustajien kanssa erikoissairaanhoidon budjetointiin liittyen. Tapaaminen ei toteutunut kesällä Kymsoten kiireiden ja lomien vuoksi.

Kouvolan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Kymsotelle tämän vuoden alusta. Erikoissairaanhoidon palvelut siirtyivät kuitenkin jo vuoden 2018 alusta Careaan, jolloin sinne siirtyivät myös kaikki esh-palvelusopimukset. Kaikki erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus Kouvolalle on vuoden 2018 tammikuusta lähtien tullut Carealta, joten Kymsotessa pitäisi olla hyvin tiedossa Kouvolan käyttämät Kymsoten ulkopuoliset esh-palvelut ja vuosittainen kustannustaso, mutta Kymsoten talousarviossa ostoja ei oltu huomioitu.

Tämänhetkinen arvio Kouvolan kuluvan vuoden Kymsote-maksuosuudesta on 317,4 miljoonaa euroa, mikä on 7,2 miljoonaa euroa enemmän kuin Kouvola on budjetoinut palvelusopimuksen mukaisesti vuodelle 2019. Sote-kustannusten kasvu on kestämätön ja vaatii nopeita toimia kasvun leikkaamiseksi.

Myös Kymsoten etsittävä säästöjä jo tänä vuonna

Keväällä ensimmäisen ylityksen tultua tietoomme, Kouvolassa reagoitiin tilanteeseen välittömästi toimenpiteillä, jotka vaikuttavat jo tänä vuonna. Kymsotessa käynnissä olevat säästötoimet ovat ratkaisuja tulevaisuuden sote-kustannusten alenemiseen. Niillä ei ole vaikutusta tämän vuoden käyttötalouteen. Nyt Kymsotelta tulee edellyttää vastaavia toimia, kuin mihin Kouvola ryhtyi, jotta vaikutettaisiin vielä tämän vuoden tulokseen.

Me Kouvolassa haluamme toimia hyvässä yhteistyössä Kymsoten kanssa, ja olemme välittömästi valmiita keskusteluihin, mikäli niille on tarvetta. Toivomme, että asioista keskustellaan rakentavasti kasvotusten ja että julkisuuteen annetut tiedot pohjautuvat faktoihin. Syyllisiä hakemalla ei kouvolalaisten terveyspalvelut parane.

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja
Hellevi Kunnas, talousjohtaja