Lukijalta: Kouvolan johdon mielestä koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen on hoitanut tehtäviään asianmukaisesti lukioverkkoselvityksessä

Tämä kirjoitus kommentoi Virkamiehen lukionäkemys kuumensi tunteet -juttua, joka julkaistiin Kouvolan Sanomissa 18.5.

Kouvolan lukioverkkoselvitys samoin kuin muut palveluverkkoselvitykset on aloitettu kaupunginhallituksen 15.4.2019 tekemän päätöksen perusteella. Kyseinen päätös koski kaupungin talouden tasapainottamistoimia ja piti sisällään useita erilaisia toimenpiteitä.

Kouvolan kaikissa lukioissa opetuksen taso on tällä hetkellä hyvää ja kurssitarjonta monipuolista.

Valmistelulle asetettiin taloudellisista reunaehdoista johtuen äärimmäisen tiukka aikataulu, joten työ toimialoilla aloitettiin välittömästi. Kouvolan kaupungin toisen asteen koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen on toteuttanut kaupunginhallituksen päätöstä, jossa yhtenä osana on lukioverkon selvittäminen. Hän on hoitanut tehtäviään asianmukaisesti ja toiminut yleisesti määriteltyjen toimintatapojen sekä lakien mukaisesti.

Kouvolan kaikissa lukioissa opetuksen taso on tällä hetkellä hyvää ja kurssitarjonta monipuolista. Lukioselvityksen perustavoitteena on selvittää, miten säilytämme vetovoimaisen, laadukkaan ja kehittyvän lukiokoulutuksen Kouvolassa myös tulevaisuudessa.

Asialliseen ja hyvän hallintotavan mukaiseen valmisteluun kuuluu opiskelijoiden ja henkilöstön kuuleminen, ja myös lukio- ja nuorisolaki sitä edellyttää. Asian osalta on järjestetty keskustelutilaisuudet sekä Valkealan lukiossa että Elimäen lukiossa. Tilaisuudet ajoitettiin kesästä johtuen koulujen koeviikkojen ja kevätlukukauden päättymisen väliseen ajankohtaan.

Siihen, minkälaisia reaktioita lukioverkkoselvitys on muun muassa kuntalaisissa tai yksittäisissä päätöksentekijöissä aiheuttanut, ei yksittäinen viranhaltija pysty juurikaan vaikuttamaan. Suurin osa kaupunginhallituksen jäsenistöstä on antanut tukensa viranhaltijoiden tekemälle valmistelutyölle.

Kunnallishallinnossa valmistelu kuuluu virkamiehille ja päätöksenteko palveluverkkoihin liittyvissä asioissa viime kädessä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille on pyritty tiedottamaan selvitystyön etenemisestä siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Keskustelumahdollisuuksia ei koskaan tietysti ole näin isojen asioiden osalta riittävästi, ja tieto ei kulkenut tässä tapauksessa parhaalla mahdollisella tavalla kiireellisestä aikataulusta johtuen. Tässä on varmasti parannettavaa jatkossa.

Laajapohjaista poliittista valmistelutyötä ei ole aikataulullisesti nähty tässä kohtaa mahdollisena, vaan tarkoitus on antaa selvityksestä väliraportti kesäkuun kaupunginhallituksen kokouksessa sekä hallituksen iltakouluissa sekä tulevissa lautakunnan kokouksissa. Valmiit palveluverkkoselvitykset on tarkoitus käsitellä elo-syyskuussa. Lautakunnassa on keväällä suullisesti informoitu lautakunnan jäseniä, että ko. selvitykset tehdään.

Harri Helminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tuukka Forsell, vs. kaupunginjohtaja

Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja

Kouvolan kaupunki