Lukijalta: Lääkäreille ei jää tarpeeksi aikaa tutkia eikä siten tehdä oikeaa diagnoosia – "Ottakaa johtoporras pois nuo pimennysverhot"

Täytyy todeta surukseni se seikka, että terveyden- ja sairaanhoidon sektorilla johtoporras on kovin kapea-alainen ja lyhytnäköinen. Nyt on saatu onneksi päivystykseen lääkäreitä. Mutta sinne tarvitaan myös muuta hoito- ja toimenpidehenkilökuntaa. Muu henkilökunta suorittaa vaadittavat tutkimukset, joiden perusteella lääkärit sitten pääasiassa tekevät diagnoosin ja hoitosuunnitelmat ja määräävät lääkkeet.

Myös ennen oli lääkäreillä sihteereitä, jotka hoitivat paperityöt. Nyt lääkärit muun työn ohessa hoitavat nekin. Tämä taas verottaa lääkäreiltä aikaa potilaiden hoidosta. Ei jää aikaa tarpeeksi tutkia eikä siten tehdä oikeaa diagnoosia. Tulee enemmän hoitovirheitä, jotka voivat potilaan kannalta olla kohtalokkaita.

Eikö teillä johtoportaassa ole näkemystä koko terveyden- ja sairaanhoidon kentästä? Vaikka (muun henkilökunnan lisäys) nyt tuntuu olevan kallista, niin pitkässä juoksussa se maksaa itsensä takaisin lyhyempinä hoitojaksoina. Säästytään kalliilta hoidoilta, kun potilas jo alun alkaen pääsee nopeammin ensiapuun ja siellä mahdollisimman tarkkoihin tutkimuksiin.

Toivoisin, että te johtoporras laajentaisitte näkö- ja toimintakenttäänne. Sairaanhoidon tila Suomessa on kauttaaltaan kehitysmaiden asteella, ja yhä huonompaan suuntaan ollaan tällä näkymin menossa. Ottakaa johtoporras pois nuo pimennysverhot.

Eila Alt, Jaala