Lukijalta: Perheet tietävät päivähoitotarpeensa parhaiten

Jussi Lopperi

Lukijalta: Perheet tietävät päivähoitotarpeensa parhaiten

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan elokuun alussa. Laki takaa jokaiselle lapselle yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Vihdoin.

Sipilän hallitus rajasi päivähoito-oikeutta, jonka seurauksena lapsella oli oikeus saada varhaiskasvatusta vain 20 tuntia viikossa, jos vanhempi on työtön, vanhempain- tai hoitovapaalla, tai ei opiskele päätoimisesti. 249 kuntaa päätti rajata varhaiskasvatusoikeutta, Kouvola joukon jatkeena.

Tavoitteena Kouvolassa olivat 300 000 euron säästöt, joista ainakin osa suli lisääntyneeseen byrokratiaan. Paperityön lisääntyminen oli yksi syy, miksi moni kunta päätyi palauttamaan päivähoito-oikeuden oma-aloitteisesti. Kaikki kunnat eivät rajanneet päivähoito-oikeutta alkuunkaan. Tilanne on tähän mennessä ollut parempi mm. Lahdessa, Kotkassa ja Mikkelissä.

Yhdenvertaisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ei edennyt kuntatasolla Kouvolassa, mutta nyt voimaan tullut laki velvoittaa koko maata. Jatkossa lapsia ja perheitä koskevia päätöksiä tehtäessä on myös kuntatasolla tehtävä lapsivaikutusten arviointi. Jos näin olisi aikoinaan päivähoito-oikeudesta päätettäessä tehty, tulos olisi voinut olla toinen.

Kouvolassa rajatun varhaiskasvatuksen piirissä on ollut noin 350 lasta. Käytännössä lapset ovat olleet päivähoidossa joko neljä tuntia päivässä tai 2–3 päivää viikossa. Haasteita on aiheuttanut se, että kunta on määrittänyt hoitoajat, jolloin perheiden on pitänyt sopeuttaa arki hoitoaikojen puitteisiin. Voin vain kuvitella, miten vaikeaa esimerkiksi työttömän on ollut ottaa lyhyellä varoitusajalla pätkätöitä vastaan.

Laki muuttui, mutta osa lapsista jatkaa tänäkin syksynä osapäivähoidossa. Kirjoitin kolme vuotta sitten Kouvolan Sanomissa (8.9.2017), että osalle puolipäiväinen hoito on juuri se optimaalisin vaihtoehto. Uskon edelleen, että perheet tietävät omat tarpeensa parhaiten. Tärkeintä on, että laki ei lähtökohtaisesti aseta lapsia eriarvoiseen asemaan vanhempien markkina-aseman perusteella.

Jenni Aikio

Kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kouvola