Lukijalta: Myös yhdistysten toimintaedellytykset turvattava koronakriisin aikana

Hallitus myönsi koronan takia horjuville yrityksille tukipaketin, joka pitää sisällään muun muassa kahden miljardin korotuksen Finnveran pk-yritysten rahoitusvolyymiin. Myös ely-keskusten yrityspalvelut toimivat tehostetussa valmiudessa.

Maassamme on kuitenkin myös lukuisia työnantajarekisteriin kuuluvia yhdistyksiä, jotka jäävät kaikkien näiden tukitoimenpiteiden ulkopuolelle, koska niitä ei tämän hetkisten kriteerien mukaan pidetä yrityksinä.

Tilanne on kuitenkin vähintään yhtä haastava näille yhdistyksille kuin pk-yrityksillekin. Huomionarvoista on lisäksi, että monet näistä yhdistyksistä toimivat yhteiskunnan nyt kriittisiksi luokittelemilla aloilla.

Työnantajarekisteriin kuuluvat yhdistykset tulisi asettaa vähintään tässä poikkeustilanteessa samalle viivalle pk-yritysten kanssa, jotta esimerkiksi Finnvera voisi taata yhdistysten pankkilainoja ja ely-keskukset myöntää avustuksia kriisin ylittämiseksi. Muutoin edessä on väistämättä yhdistysten konkursseja ja työttömyysaalto.

Jaakko Forsell (kok.), toimitusjohtaja, yhteisöpedagogi, Kuusankoski