Lukijalta: Palvelujen muutokset lähentävät Kymsoten palvelurakennetta koko Suomen toimintamalleihin — Kymenlaaksoon jää edelleen enemmän tehostettua palveluasumista

Kymsote esitteli jäsenkunnille ensi vuoden talousarvioon suunnitellut toiminnalliset muutokset, joilla halutaan turvata palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus kaikille asukkaille. Näitä toimenpiteitä on käsitelty palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -raportissa sekä kesällä päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Tällä hetkellä valmistelemme sote- ja perhekeskuskonsepteja ja ikäihmisten palvelujen uudistamista. Tavoitteena on helpottaa asiakkaaksi pääsyä ja asioiden hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ikäihmisten asiakasohjaukseen ja varhaisen tuen palveluihin lisätään henkilöstöä, jolloin asiakas ohjautuu nopeammin tarpeenmukaisen palvelun piirin. Lisäämme kotiin vietäviä palveluja, ja tästä syystä kotisairaalan toimintaan ja kotikuntoukseen lisätään tuntuvasti henkilöresursseja. Kotihoidon toimintamallit yhdenmukaistetaan ja myös kotihoitoon resursoidaan runsaasti henkilöstöä.

Edellä kerrotuilla toiminnan muutoksilla ja resurssien lisäyksillä pystymme purkamaan raskasta palvelua kuten perusterveydenhuollon vuodeosastotoimintaa ja ikäihmisten tehostettua palveluasumista.

Olemme esittäneet 300 tehostetun asumispaikan vähennystä. Oman tuotannon vähennykset (150 paikkaa) kohdistuvat yksiköihin, jotka toimivat elinkaarensa päässä tai muuten epätarkoituksenmukaisissa kiinteistöissä. Kaikkiin jäsenkuntiin jää tehostettua asumispalvelua.

Jos ehdotetut tuotannon vähennykset toteutuvat, on vuoden 2020 lopulla tehostetun palveluasumisen paikkoja yhteensä 1 776 seuraavasti: Hamina 237, Kotka 560, Kouvola 845, Miehikkälä 37, Pyhtää 52 ja Virolahti 45.

Näillä ehdotetuilla muutoksilla Kymenlaakson palvelurakenne lähentyy koko Suomen toimintamalleja, vaikka meille edelleen jää keskimääräistä enemmän tehostettua palveluasumista. Jatkamme keskusteluja jäsenkuntien kanssa palvelurakenteen muutoksista, ja yhtymävaltuusto päättää asiasta marraskuun lopulla.

Annikki Niiranen,
toimitusjohtaja, Kymsote

Uusimmat uutiset