Lukijalta: Koronavirus kurittaa kuntien taloutta, mutta kyllä tästä selvitään

Olemme saaneet lukea lehdistä kuntien ahdingosta, minkä koronavirusepidemia on aiheuttanut jo ennestään taloudellisesti vaikeuksissa oleville kunnille.

Kouvolassa vuoden 2019 tulos oli 27,7 miljoonaa alijäämäinen. Kaupungin taseessa kertynyttä alijäämää on kertynyt 13,6 miljoonaa. Kaikki varmaan muistavat viime vuoden lopulla aloitetut Kouvolan talouden mittavat sopeutumistoimenpiteet. Lisäsäästöjä etsittiin muun muassa henkilöstöstä ja palveluista. Työryhmiä perustettiin ja päästiin hyvään alkuun, mutta alkuvuodesta koronavirus, joka sai aikaan maailmanlaajuisen pandemian, pisti kaiken uusiksi.

Arvioita ja laskelmia tehdään, mutta mitä on edessä, sitä ei kukaan tiedä. Kaikkien kuntien osalta tilanne on yhtä epävarma, vaikka se ei mieltä yhtään rauhoita. Kuntaliitto on arvioinut kuntien talouden heikkenevän koronakriisin ansiosta vähintään 1,5 miljardi euroa. Lisäksi kaiken tämän kuntakriisin keskellä kamppailevat toimeentulostaan isot sekä pienet yritykset, mikä lisää ennestään vaikeuskerrointa.

Kokoomus on esittänyt mittavan pelastusohjelman millä pelastettaisiin kunnat sekä kuntien palvelut.

Kokoomuksen mielestä valtion olisi tässä tilanteessa annettava kunnille mittava tuki. Kokoomus on ehdottanut niin sanottua pelastuspakettia, jolla kunnat voisivat parantaa edellytyksiä koronaa vastaan taisteltaessa ja samalla varmistettaisiin kuntien tuottamien peruspalveluiden saatavuus.

Kokoomus esittääkin kunnille kriisimiljardia, mikä kanavoitaisiin erillisenä tukirahana kunnille huomioiden koronaviruksen aiheuttamat vaikutuksen kuntien välillä. Myös yritysten tukemista on lisättävä kunnissa. Kriisin vaikutukset on torjuttava suorilla ja epäsuorilla tuilla kriisin takia vaikeuksissa oleville yrityksille.

Nyt on myös panostettava ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin, ettei toisteta 1990-luvun virheitä. Poikkeusolot vaikeuttavat entisestään sosiaalisia ongelmia. Palveluihin pääsy nopeasti ja matalalla kynnyksellä on turvattava niin mielenterveys- ja päihdepalveluissa kuin lastensuojelussa ja perheiden kotipalveluissa.

Huolena on, että koulutuksen etäopetusaikana oppimiserot voivat kasvaa. Kokoomuksen mielestä kunnat tarvitsevat riittävät työkalut, kun opetus palaa entiselleen koronakriisin jälkeen. Myös etäopetuksen myötä tulleet myönteiset uudet opit ja mahdollisuudet on hyödynnettävä kriisin jälkeen.

Kaikkien näiden toimien myötä ja hyvällä yhteistyöllä uskon, että tästä selvitään. Pidetään huolta toisistamme.

Sirpa Laari

varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Kokoomus ry