Lukijalta: Olkoon itärata Suomi-rata – Kouvolan kautta kulkeva itärata uusien ratalinjausten selvä ykkönen

Kouvolan Sanomat otsikoi elvytysjuttunsa 19.5.2020 ”Elvytykseen Suomi-rata ja energiaremontteja”. Juttuun oli koostettu eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajille tehdyn kyselyn tuloksia. Otsikon termi Suomi-rata on artikkelin mukaan uusi nimitys aiemmin pääradaksi nimetylle Tampereen radalle.

Mainitun artikkelin mukaan kyselyyn vastanneet ryhmänjohtajat kannattivat kaikkia muita raideinvestointeja, mutta nopeaa itärataa ei kannattanut kukaan. Johtuuko itäradan kannattamattomuus siitä, että ei ole olemassa selkeää itäratalinjausta, jota voisi kannattaa?

”Kannattavinta olisi parantaa nykyistä rataa”, otsikoi Kouvolan Sanomat 29.5.2020 julkaistessaan Väyläviraston selvityksen itäratalinjauksista. Väyläviraston mukaan kannattavinta on korjailla vanhaa rataa sieltä täältä, toiseksi kannattavinta on rakentaa nopea itärata Porvoon ja Kouvolan kautta Itä-Suomeen ja kaikkein vähiten kannattavaa olisi rakentaa rantarata.

Väyläviraston selvitys nostaa Kouvolan kautta kulkevan itäradan uusien ratalinjausten selväksi ykkösvaihtoehdoksi. Sillä vaikka Väylävirasto pitää kannattavimpana vanhojen ratojen korjauksia, ainakin Itä-Suomen kaupungit haluavat vauhdittaa myös uutta nopeaa itärataa. Kouvolan Sanomat otsikoi 4.6.2020 ”Kouvola haluaa mukaan itäradan hankeyhtiöön”.

Mainitussa artikkelissa kerrotaan, että ”Uudelle ratalinjaukselle on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: radan rakentaminen Porvoosta Kouvolaan tai Porvoosta Kotkan ja Haminan kautta Luumäelle”. Miksi edelleen kaksi vaihtoehtoa? Väylävirasto on jo selvittänyt, että Porvoon ja Kouvolan ratalinjaus on yli miljardin halvempi ja lisäksi tällä linjauksella on ainakin kymmenen Itä-Suomen suuren paikkakunnan tuki? Mitä tässä vielä tarvitaan?

Pitääkö jonkin virallisen tahon päättää ratalinjauksesta? Jos pitää, niin toivottavasti päätös syntyy nopeasti, sillä tätä asiaa on selvitelty jo ainakin 20 vuotta. Eihän näin voi ikuisesti jatkua. Toivottavasti itäratalinjaus hoituu virallisesti kuntoon, sillä kukaan ei pysty edes kannattamaan sellaista linjausta, jota ei ole virallisesti olemassa.

Palaan alkuun ja otsikkoon. Olisikohan nyt niin, että Tampereen ratalinjalla on jo nimiä, vaikka muille jakaa. Koska se on jo aiemmin nimetty valtakunnan pääradaksi eikö Suomi-rata -nimitys joutaisi itäradalle.

Sillä kuskatessaan matkustajia Helsingistä Ouluun itärata näyttää näille koko idyllisen Järvi-Suomen eli tarjoaa matkustajille sitä kauneinta Suomea, mitä Suomi maailmalle markkinoi. Olkoon siis itärata Suomi-rata.

Ritva Sorvali, Kouvola