Lukijalta: Kaupunginjohtaja Marita Toikka: Esityksiäni käsiteltiin kaupunginhallituksessa

Kouvolan kaupungin virkakoneisto tekee töitä kaupungin talouden tasapainoon saattamiseksi. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6. vahvistui käsitys, että moni valtuutettu on tämän työn takana, ja meillä on nyt valmiudet tehdä vaikeitakin päätöksiä kaupunkimme talouden tasapainottamiseksi.

Toukokuussa valmistuneen osavuosikatsauksen 1 –4/2019 mukaan kaupungin taloustilanne on heikentynyt entisestään. Tämän vuoksi käynnistimme kesäkuussa kaupunginhallituksessa kuluvaa vuotta koskevien säästötoimenpiteiden valmistelun. Asiasta keskusteltiin kaupunginhallituksen 3.6. ja 10.6. pidetyissä kokouksissa, joissa osavuosikatsausta käsiteltiin.

Oma tapani on hoitaa asiakysymyksiä koskeva keskustelu kaupungintalolla.

Toimenpiteitä kartoitettaessa on todettu, että tässä vaiheessa vuotta lähes ainoa tapa saavuttaa taloudellisesti merkittäviä säästöjä on henkilöstömenojen alentaminen. Henkilöstömenoja voidaan tarkastelujaksolla kesä—joulukuu pienentää lähinnä lomautuksin. Muiden henkilöstömenoja koskevien säästötoimenpiteiden vaikutus loppuvuoden talouteen on vähäinen. Säästökeinojen vaikuttavuus on ollut esillä myös kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä haluankin korjata Kouvolan Sanomissa 19.6. julkaistua kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helmisen sitaattia. Helminen kommentoi 18.6. kaupunginhallitukseen viemääni esitystä syksyllä 2019 toteutettavista lomautuksista seuraavasti: ”Nyt esitykset tulivat ihan puskista.”. Tämä ei nähdäkseni pidä paikkaansa, sillä säästökeskustelua ja lomauttamisen vaikutusten arviointia käytiin läpi kaupunginhallituksen kesäkuun kokouksissa kuvaamallani tavalla. Myös 17.6. kaupunginvaltuuston kokouksessa johtavien poliitikkojen halu edistää vuonna 2019 toteutettavia lisäsäästöjä oli ilmeinen. Tämän vuoksi sisällytin 18.6. kaupunginhallitukseen viemääni säästöesitykseen myös lomautukset.

Oma tapani on hoitaa asiakysymyksiä koskeva keskustelu kaupungintalolla. Katson kuitenkin, että tällä kertaa minulla on velvollisuus kommentoida toimintaani kohdistuvia väitteitä myös julkisesti. Tehdään jatkossakin yhdessä työtä kouvolalaisten parhaaksi.

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja

Luetuimmat

Uusimmat uutiset