Lukijalta: Sippolan seurakuntatalon ja kirkon tilanteen käsittely jatkuu

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.2.2019, että sisäilmaongelmista kärsinyttä Sippolan seurakuntataloa ei korjata, vaan talo puretaan. Samalla päätettiin, että seurakuntatalon wc-tilat toistaiseksi korvataan siirrettävällä, lämpimällä wc-tilalla. Seurakuntatalon purku ja wc-tilan rakentaminen toteutetaan kevään 2020 aikana.

Samalla yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hankeselvitykset sekä uudisrakennuksesta että kirkkotilojen muokkaamisesta. Työryhmään kuuluvat muun muassa Anjalankosken kirkkoherra sekä kolme Anjalankosken seurakunnan jäsentä. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Asiaa käsitteli myös luottamushenkilöistä koostuva seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta.

Hanke palautui yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn 31.10.2019. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama työryhmä ei pystynyt esittämään neuvostolle kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, joten kirkkoneuvosto päätti lähettää hankkeen uudelleenvalmisteluun. Jatkovalmistelun yhteydessä tuli selvittää muun muassa uudisrakentamisvaihtoehdon osalta kustannuksiltaan edullisimmat vaihtoehdot ja ulkopuolisten tilojen vuokrausmahdollisuudet.

Selvitystyötä jatkoivat yhteisen kirkkoneuvoston jo aiemmin nimeämä työryhmä sekä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta. Pöydällä on vaihtoehtoina muun muassa uusi seurakuntatalo, jonka hintahaitari on arvioilta noin 0,5–1,0 miljoonaa euroa, sekä kirkkotilojen kehittäminen.

Sippolan kirkko on lähivuosina remontoitava joka tapauksessa usealla sadalla tuhannella eurolla, kirkon katto on korjattava tai uusittava sekä kirkon lämmitysjärjestelmä on muutettava öljylämmityksestä johonkin modernimpaan järjestelmään. Myös vuokratilojen etsintää kokoontumistiloiksi jatketaan.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Sippolan kiinteistötilannetta seuraavassa kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 23.4.2020. Kehitystyöt jatkuvat kirkkoneuvoston tulevan linjauksen mukaan.

Kaikista seurakuntayhtymän rakentamis- ja investointihankkeista päättää vuosittain talousarvion yhteydessä yhteinen kirkkovaltuusto. Hankkeen eri vaiheissa Kouvolan seurakuntayhtymä on kuullut Sippolan alueen asukkaita, ja haluamme tulevaisuudessakin ottaa kaikkeen kehitystyöhön seurakuntalaiset mukaan.

Kimmo Ylikangas, Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Matti Ilmivalta, Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja

Eija Murto, Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra

Uusimmat uutiset