Lukijalta: Kymsoten ja Kouvolan henkilöstön jaksaminen on vaarassa

Läpi valtakunnan käydään keskustelua sote-henkilöstön jaksamisesta, niin korona-aikana kuin muutenkin.

Koulutetut sote-työntekijät ja virkamiehet ovat lähtökohtaisesti hyvin vastuuntuntoisia ihmisiä ja työntekijöitä sekä toisinaan liiankin sitoutuneita tehtäviinsä. Jo tämä itsessään on riski.

Organisaatioiden taloudelliset ongelmat ovat aiheuttaneet ylimääräistä kuormitusta Kymsotessa ja Kouvolan kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Lomautukset ovat koskettaneet ja koskettavat varhaiskasvatuksen sote-toimijoita ja Kymsotessa erityisesti esimiehiä ja asiantuntijatehtävissä toimivia.

Läpi poikkeusolojen esimiehet ovat Kymsotella saaneet lisää tehtäviä ja joutuneet sijaistamaan toinen toistaan oman toimen ohella. Kuormitusta on lisännyt erityisesti koulutetun henkilökunnan etsiminen sijaistamaan poissaolevia. Itse prosessi on työllistävä: Ensin on tarkastettava, löytyykö varahenkilöstöstä työntekijää. Useinkaan ei löydy, koska he ovat jo varattuina muihin tehtäviin. Toiseksi esimies tekee haun Sarastia-palveluun ja odottaa sieltä ilmoittautuvan työntekijän, usein sieltäkään ei löydy. Kolmanneksi esimies kartoitaa, josko joku vakituisesta henkilöstöstä suostuisi tekemään lisävuoroja. Jos ei työtekijää saada, toiminnan on pyörittävä vajaalla miehityksellä. Toistuvasti vajaalla toimiminen taas aiheuttaa lisää uupumusta ja poissaoloja. Samalla hoidon taso voi laskea, jopa vaarantua.

Nyt sitten Kymsoten säästöpaineet poikivat lomautuksia esimiehille. Jälleen he tekevät omien töidensä lisäksi lomautetun kollegan työt. Kaiken tämän keskellä esimiehen tulisi kantaa vastuuta alaistensa jaksamisesta. Pelkään, että tullaan näkemään esimiesten loppuunpalamisia. Siitä taas aiheutuu uusia ongelmia. Kierre on pelottava.

Vähentyneiden ympärivuorokautisten hoitopaikkojen vähentäminen on lisännyt kotihoidon työmäärää. Henkilöstöä ei ole kuitenkaan saatu riittävästi jakamaan tätä tärkeää työtä. Uupumista ja poissaoloja on paljon, eikä sijaisia ole sielläkään riittävästi.

Olen erittäin huolissani kaikkien sote- ja vaka-sektoreilla työskentelevien jaksamisesta sekä koko sektorin toiminnan turvaamisesta.

Tarja Kanerva

Tehyn ammattiosaston 404 puheenjohtaja