Lukijalta: Kouvola tarvitsee yhteistyötä ja johtajuutta — "Nyt on vielä mahdollisuus korjausliikkeeseen"

Lämpimät onnittelut Kouvolan uusille kansanedustajille. Toivottavasti pidätte puoliamme valtakunnan politiikassa lupaustenne mukaisesti.

Eduskuntavaalien kampanjahumun jälkeen olisi toivottavaa Kouvolan valtuutettujen keskittyvän valtakirjan mukaiseen työhön valtakunnan politiikan sijaan. Teidät on valittu viime kunnallisvaaleissa toimimaan Kouvolan kaupungin parhaaksi.

Kaupungin viime vuoden tilinpäätös 26 miljoonan euron alijäämällä on korutonta kertomaa valtuutettujen toiminnasta ja osaamisesta. Kuntalain mukaan kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana.

Kaupunginhallituksen lakisääteisenä tehtävänä taas on muun muassa huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään varmistamaan, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista.

Kaupungin veronmaksajien on vaikea ymmärtää kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamista 26 miljoonan alijäämän jälkeen.

Kouvola tarvitsee talouteensa liittyen rohkeita päätöksiä ja strategista ajattelua valtuutetuilta. Virkamiehet ovat omia esityksiään tehneet. Valtuutetuilla tulee olla valmius tarkastella myös kaupungin organisaation ylimpiä tehtäviä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta.

Nykyaikainen johtaminen edellyttää johtajilta suurempien kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä. Sirpaloitunut johtaminen luo lisää kustannuksia veronmaksajille. Siihen päädytään usein valvonnan ja osaamisen puuttuessa. Valtuutetuilla tulee olla rohkeutta tarttua myös tähän asiaan ja edellyttää virkamiesjohdoltaan enemmän pienemmällä henkilömäärällä. Käytännön palvelutuottajien karsiminen arvoketjun alapäästä ei osoita rohkeutta ja osaamista.

Kunnallisveron korottamisella vähennetään Kouvolan houkuttelevuutta ja seurannaisvaikutukset tulevat olemaan dramaattiset. Kunnallisveron korotuksella käännetään selkä kaupungin veronmaksajille. Nyt tulee olla uskallusta ja osaamista tarkastella kärkihankkeita strategisesti. Mikä niistä on todellakin taloudellisesti kannattavaa Kouvolalle ja millä perusteilla?

Virkamiesten esitysten ja selitysten selän taakse meneminen kriisitilanteessa ei osoita johtajuutta. Ehkäpä omien palkkioiden korottaminen valtuustokauden alussa osoitti valtuutettujen strategisen osaamisen ja arvomaailman. Nyt on mahdollisuus vielä korjausliikkeeseen, mutta se vaatii yhteistyötä, johtajuutta ja osaamista.

Kari Pelkonen, ekonomi, Kouvola