Lukijalta: Kouvolassa ei tavan kuntalaisen mielipiteellä ole kovin suurta merkitystä

Kyl mie kauhiast imettelen Jari Larikan mielipidettä (KS.16.6.) Aikoinaan kunnioitettu kaupunginsihteeri opetti uusille valtuutetuille, ettei kaupungin hallinto ja taloudenhoito poikkea valtuutetun oman talouden ja hallinnon hoidosta, vaan asiat ovat mittasuhteeltaan suurempia. Esimerkkinä hän mainitsi, että tulojen pitää kattaa menot, lainaa ei saa ottaa enempää kuin kantokyky kestää. Onko virkamiehet ottaneet nämä yksinkertaiset monen Matin ja Maijan maalaisjärkeen menneet tosiasiat huomioon Kouvolassa.

Mitä eroa on maalaisjärjellä ja viranhaltijan kirjaviisaudella? Jos Matti ja Maija kokee tontillaan kasvaneen pihakoivun ikääntyessään varjostavan liikaa, Matti hakee moottorisahan liiteristä ja tekee koivusta saunapuita. Virkamies samassa tilanteessa pohtii, mikä vaikutus koivun kaatamisesta on luonnon monimuotoisuuteen, onko ympäristöohjelmassa mainintaa pihakoivun kaatamisesta, tarvitaanko kaatamiseen toimenpidelupa. Näitä pohtiessa hän päättää tehdä asiasta nelikenttäanalyysin, koska analyysi ei kerro selkeästi asian hyviä ja huonoja puolia, päättää hän ehdottaa toimikuntaa tutkimaan asiaa.

Toimikunta pähkäilee asiaa päätyen eri näkemykseen kuin virkamies. Joten virkamies esittää konsultin palkkaamista, varmistaen asiaa ensin Kuntaliitolta. Tosin asiaa kierrätetään eri loosseissa ja kunnallisjärjestöissä, jotta asiaan saadaan tarpeeksi vahva kansalaisnäkemys, jolla lopulta ei ole mitään vaikutusta lopulliseen päätökseen. Koska toimikunta on päättänyt konsultin palkkaamisen ja virkamies on ohjeistanut konsultin tekemään konsulttityön niin, ettei puuta kaadeta. Lopulta toimikunta esittää asiantuntijanlausuntonaan, ettei puuta kaadeta.

Edellä esitetty esimerkki on hiukan karrikoitu, mutta totta. Kouvolassa ei kovin suurta merkitystä ole tavan kuntalaisen mielipiteellä, jollei se ole ”aidon kouvolalaisen” mielipide. Ottamatta kantaa pormestarin tarpeellisuuteen valinnan esteenä on mitä ilmeisemmin se, ettei voida taata sitä, että pormestari olisi aito kouvolalainen, vaan valituksi saataisi tulla joku liitoskunnan kuntalainen.

Anssi Tähtinen, Kouvola

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut