Lukijalta: Kouvolan ja Kotkan väli olisi erinomainen paikka pilotoida junien uutta kulunvalvontajärjestelmää, kirjoittaa Paula Werning

Katja Juurikko

Teollisten investointien paketista olisi perusteltua osoittaa Kymenlaaksoon reilun 11 miljoonan euron rahoitus junien kulunvalvontajärjestelmän pilotointiin, kirjoittaa kansanedustaja Paula Werning (sd.) lukijakirjeessään.
Teollisten investointien paketista olisi perusteltua osoittaa Kymenlaaksoon reilun 11 miljoonan euron rahoitus junien kulunvalvontajärjestelmän pilotointiin, kirjoittaa kansanedustaja Paula Werning (sd.) lukijakirjeessään.

Suomen rautatieliikenne alkaa olla uudistusta vailla. Lähes koko Suomen rataverkko on varustettu junien kulunvalvonnan (JKV) ratalaitteilla, ja tämän järjestelmän käyttöikä päättyy 2020-luvun lopussa.

Valmistautuminen uuden teknologian käyttöönottoon on jo aloitettu. Painetta uudistukselle tuo myös se, että EU-sääntely velvoittaa Suomen siirtymään kohti Euroopan yhtenäistä rautatiealuetta vähintään TEN-T-ydinverkon osalta ja varustamaan rataosat niin sanotulla ERTMS-järjestelmällä.

Uusi digitaalinen kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaisi ratakapasiteetin kasvattamisen, täsmällisyyden parantamisen sekä junien ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla. Myös erilaisten häiriöiden vaikutukset ja kesto pienenisivät. Uusi teknologia sujuvoittaisi raideliikennettä Kouvola–Kotka-välillä.

Meneillään oleva Digirata-hanke jatkuu kevääseen 2021 asti ja sitä ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön asettama ohjausryhmä. Hallitus vauhdittaa teollisia investointeja. Nyt käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa haetaan valtion rahoitusta 11 miljoonaa euroa testiradan ja -laboratorion toteuttamiseen.

Nyt käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa haetaan valtion rahoitusta 11 miljoonaa euroa testiradan ja -laboratorion toteuttamiseen.

Kouvolan sijainti metsäteollisuuden, satamien ja Venäjän välissä on vahvistanut Kouvolan asemaa Suomen rautatiekaupunkina. Hamina–Kotka-sataman vilkkaan liikenteen yhdistäminen Kouvolan suureen rautatiekeskittymään on Kymenlaakson vahva valtti, kun puhutaan esimerkiksi tavaraliikenteen kuljettamisesta. On erittäin perusteltua, miksi tämä raideosuus kannattaisi valita pilotoinnin kohteeksi.

Tosiasia on, että Suomessa tullaan tarvitsemaan pian uusi junien kulunvalvontajärjestelmä. Moderni radioverkkopohjainen järjestelmä on tulevaisuuden ratkaisu, ja sen hyödyt ovat merkittävät. Päämäärätietoinen eteneminen kohti raideliikenteen digitalisaatiota on väistämättä osa rautateiden tulevaisuutta.

Tulen jatkossakin käymään hankkeen osalta suoraa keskustelua ministereiden kanssa ja parhaani teen, että tässä pilotoinnissa lähdetään liikkeelle Kouvola–Kotka-väliltä. Hallituksen teollisten investointien paketista olisi perusteltua osoittaa tälle Kymenlaaksossa olevalle raidevälille reilun 11 miljoonan euron rahoitus kulunvalvontajärjestelmän pilotointiin.

Paula Werning (sd.), kansanedustaja, Kouvola

Luetuimmat

Uusimmat uutiset