Lukijalta: Väylähankkeet Kouvolan seudulle – Kansanedustajien laitettava rumpu soimaan kotikaupungin puolesta

Valtio kohdistaa elvytysrahaa tulevaisuudessa muun muassa väylähankkeisiin. Ihmetytti, kun alueemme kansanedustaja Paula Werning ei ottanut kantaa omissa mielipidekirjoituksissaan Kotkan ja Kouvolan välisen valtatien 15 parantamiseen. Hän mainitsee kyllä Kuutostien 10 kilometrin pätkän kunnostamisen loppuun, joka on tietenkin myös tärkeä tavoite kouvolalaisten näkökulmasta. Myös Kotka–Kouvola-välisen radan kulunvalvontajärjestelmän hän mainitsee kirjoituksessaan.

Kymsote laajentaa isoa Kymenlaakson keskussairaalaa Kotkassa, johon Kouvolankin leikkauspotilaat valitettavasti viedään noin 70 kilometrin etäisyydelle. Olisi olettanut, että hieno Ratamokeskus olisi myös valmistuessaan saanut ainakin leiko-yksikön. Voisi siis olettaa, että teille arvoisat kansanedustajat on ensiarvoisen tärkeää saada tuo huono Kotka–Kouvola-välinen valtatieosuus nopeasti hyvään kuntoon, eli tämän päivän liikennevirtoja vastaavaksi. Ambulanssitkin voisivat näin turvallisesti ja nopeasti siirtää potilaat tarvitsemaansa hoitoon.

Samoin olen pettynyt edustaja Sheikki Laaksoon, kun hän ei näe, että Porvoon ja Kouvolan kautta kulkevalla itäradalla olisi mahdollisuuksia toteutua, ja hän sentään istuu VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajana – se on tosin poliitikoista koostuva kerho. Kyllä tuollaisessa postissa pitäisi laittaa rumpu soimaan kotikaupungin puolesta!

Arvon kansanedustajat, kun teidät on valittu sinne eduskuntaan muun muassa Kouvolankin etuja puolustamaan, niin oletan, että me tämän alueen asukkaat toivomme teidän pitävän asuinalueen vireänä tuollaisessa päätöksentekokoneistossa kuin eduskunta on. Nämä hankkeet, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen, ovat alueemme kannalta tärkeitä, ja sen vuoksi myös kansanedustajilla on velvollisuus olla tällaisissa asioissa sen puolestapuhujina. Oletan, että kaikki kansanedustajat pitävät omien alueidensa puolia järkähtämättä, esimerkkinä mainitsen Mauri Pekkarisen.

Ilkka Sarpola, Kuusankoski