Lukijalta: Poliittista valtaa ei pidä keskittää

Maanantain valtuustokokouksessa (12.10.) kaupungin toimielinrakennetta uudistettiin mielestäni kohtalaisen hyvin. Rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan, ja sen tehtävät siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle. Maaseutulautakunta lakkautetaan, ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä on ollut pitkään keskusteltu aihe, joka nyt ratkaistiin mielestäni onnistuneesti. Teknisen lautakunnan ja maaseutulautakunnan tehtävien välinen raja on ollut hämärä, koska teknisen lautakunnan tehtävät ulottuvat maaseudullekin.

Apulaiskaupunginjohtajan virkaa ei juridisista syistä voitu päättää lakkautettavaksi. Tähän asiaan valtuusto palaa välttämättömien selvitysten jälkeen. Apulaiskaupunginjohtajan viran lakkauttaminen ja uuden alemman viran perustaminen antaisi mahdollisuuden palkkakulujen pienentämiseen.

Kovasti keskusteltiin kaupunginvaltuutettujen määrän vähentämisestä. Vastustan poliittisen vallan keskittämistä, jota valtuutettujen määrän vähentäminen merkitsisi. En poikennut linjastani tässäkään kokouksessa. Pidän populismina sitä, että äänestäjiä kosiskellaan myymällä edustuksellista demokratiaa alehintaan. Kahdeksan valtuutetun vähentäminen toisi kokouspalkkioineen ja matkakuluineen noin 9 000 euron säästön vuodessa.

Isompi säästö saataisiin pudottamalla kokouspalkkioita vaikkapa 25 eurolla per valtuutettu. Nyt valtuutettujen määrän vähentämistä kannattivat äänekkäimmin ne, jotka viimeksi olivat enemmistönä nostamassa valtuutettujen kokouspalkkioita. Ylipitkien kokousten 50 prosentin lisäkorvauksen voisi mielestäni poistaa, ellei jokin juridinen seikka sitä estä. Lisähyötynä kokoukset saattaisivat nopeutua.

Jouni Suninen, kaupunginvaltuutettu, Suur-Kouvolan sitoutumattomat