Lukijalta: Tonttikauppa uhkaa Kuusankoskella lasten ja nuorten liikuntapaikkaa — ”Erityisen ongelmalliseksi hankkeen tekee tieto hoivayksikön sijoittamisesta tontille”

Lähellä Kymin ammattikoulua Kuusankoskella on suosittu liikuntapaikka, niin sanottu Nikkarin kenttä, joka on ollut erityisesti lasten ja nuorten suosima liikunta- ja urheilukenttä viimeiset 30 vuotta. Kenttää ovat käyttäneet säännöllisesti lähistöllä sijaitsevan Kymenlaakson Steinerkoulun oppilaat, Svenska lekskolanin ja Ekholmintien päiväkodin lapset sekä paikkakunnan partiolaiset.

Lisäksi kentällä käy paikkakunnan nuorisoa pelaamassa jalka- ja pesäpalloa, luistelemassa ja jääkiekkoilemassa. Lukuisat lapset ovat oppineet kentällä luistelemaan, sillä vastaavaa paikkaa ei Kuusankoskella ole. Todettakoon vielä, että Ekholmintien päiväkoti sai hiljattain kansainvälisen tunnustuksen lasten liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Nikkarin kenttä on tehnyt tämän mahdolliseksi.

Tontti on alle kilometrin säteellä Kemira Chemicals oy:n omistamasta klooridioksiditehtaasta.

Kentän tuntumassa asuvana olen saanut lausunnolle Kouvolan kaupungin lähettämän tontinjakoehdotuksen. Siitä käy ilmi, että UPM-konserni on myymässä kyseistä aluetta yritykselle, joka suunnittelee tontille hoivayksikköä. Asian tekee ongelmalliseksi se, että kyseinen yhtiö hyväksyi 1990-luvulla kentän nykyisen käytön, jota se ei ole kuitenkaan perunut. Kaupunki on hoitanut talvisin kentän jäädyttämisen ja valaistuksen. Muuna aikana lasten ja nuorten vanhemmat ovat huoltaneet kenttää vapaaehtoisesti.

Erityisen ongelmalliseksi hankkeen tekee tieto hoivayksikön sijoittamisesta tontille. Tontti on alle kilometrin säteellä Kemira Chemicals oy:n omistamasta klooridioksiditehtaasta.

Kyseinen tehdas kuuluu EU:n Seveso II -direktiivin piiriin, jossa edellytetään, että mahdollisten onnettomuuksien vaara on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä kemianteollisuutta edustavien tuotantolaitosten läheisyydessä. Erityisesti vaara on otettava huomioon, jos teolliseen käsittelyyn liittyy suuronnettomuusvaara.

Direktiivissä todetaan lisäksi, että kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on huolehtia, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa sairaalat, koulut ja hoitolaitokset.

Suunniteltu hoivayksikkö sisältyy vyöhykkeelle, jonka sisällä on jo nyt Kuusankosken terveyskeskus ja sen tuntumassa sijaitsevat kaksi Kymsoten kuntoutus- ja kotiutusyksikköä sekä Aspa-säätiön asuntoyksikkö kehitysvammaisille.

Mahdollisen suuronnettomuuden sattuessa kaupungin palo- ja pelastusviranomaisten on lähes mahdotonta selviytyä useiden laitosten nopeasta evakuoinnista. Jos alueelle suunnitellaan vielä uutta hoivayksikköä, kasvaa riski evakuoinnin epäonnistumiseen onnettomuuden sattuessa liian suureksi.

Ehdotamme, että nykyisen Nikkarin kentän toiminta saisi jatkua, eikä alueelle suunnitellulle hoivayksikölle myönnettäisi rakennuslupaa.

Peter Lüthje, Kuusankoski
Jaakko Forsell, Svenska lekskolan, Kuusankoski
Helena Inkeröinen, Kymenlaakson Steinerkoulu, Kuusankoski

Luetuimmat

Kommentoidut