Lukijalta: Mikä on SDP:n, keskustan ja kokoomuksen kanta itärataan?

Ilmastonmuutos haastaa yhteiskunnan nykyiset toimintamallit. Liikenne on yksi toiminnoista, joka vaatii muutosta. Maantie- ja lentoliikenteestä tulee siirtää merkittävä osa päästöttömään raideliikenteeseen. Tämä tarkoittaa nykyistä huomattavasti suurempaa panostusta raidehankkeisiin.

Junayhteyksiä Itä-Suomeen on parannettava. Itäinen Suomi on raideliikenteen osalta suhteellisesti paljon heikommassa asemassa muuhun maahan nähden. Junamatka Kuopiosta Helsinkiin kestää nopeimmillaan neljä tuntia ja Joensuusta Helsinkiin noin neljä tuntia ja vartin. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Seinäjoelta Helsinkiin matka taittuu nopeimmillaan selvästi alle kolmen tunnin. Tämä ajallinen epätasapaino asettaa alueet eriarvoiseen asemaan. Saavutettavuus on keskeinen tekijä arvioitaessa alueiden kehittymismahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia.

Rakentamalla nopea itärata Helsingistä lentokentän ja Porvoon kautta Kouvolaan parannetaan itäisiä junayhteyksiä merkittävästi. Savon ja Karjalan ratojen junayhteys Helsinkiin nopeutuu ja sujuvoituu, millä on vaikutusta koko Itä-Suomeen aina Etelä-Karjalasta Kainuuseen saakka. Tämä parantaa lähes miljoonan itäsuomalaisen saavutettavuutta. Lisäksi itärata nopeuttaa yhteyttä Pietariin ja vahvistaa Kouvolaa risteysasemana.

Nykyisellään Savon ja Karjalan ratojen hitaus ei houkuta matkustajamääriä kasvuun. Itäradan mahdollistaman potentiaalin hyödyntämiseksi myös ratainfraa Kouvolasta eteenpäin on parannettava, jotta junien kulkunopeuksia voidaan niissä nostaa.

Vihreät kannattaa nopeaa itärataa. Raideliikenteen kehittäminen on yksi Vihreiden tärkeimmistä tavoitteista, jolla on merkittäviä vaikutuksia liikenteen kokonaispäästöihin. Itäradan hankesuunnittelu tulee käynnistää seuraavalla eduskuntakaudella.

Hyvät puoluejohtajat Petteri Orpo (kok.), Juha Sipilä (kesk.) ja Antti Rinne. (sd.), eduskuntavaalien lähestyessä itäsuomalaisten on oikeus tietää, miten puolueenne suhtautuvat raideliikenteeseen. Siksi kysymme teiltä, kannattaako puolueenne itärataa? Onko se valmis parantamaan Itä-Suomen saavutettavuutta junalla? Haluaako puolueenne nostaa raideliikenteen investointeja merkittävästi nykytasosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Juha Huhtala¸ kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, Kouvola Krista Mikkonen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Joensuu Vihreät