Lukijalta: Rajoja ja rakkautta tarvitaan korona-ajankin juhlissa – "Mahdollisesta kapinoinnista huolimatta nuori arvostaa selkeitä rajoja"

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen, ja poikkeusoloissa eläminen alkaa varmasti kyllästyttämään jo monia. Hallituksen esittämät rajoitusten purkamiset otetaan mielihyvin vastaan, mutta samalla on syytä edelleen muistaa, että koronaviruksen kanssa pitää vieläkin olla varovainen.

Kokoontumisrajoitteet kevenevät kesän kynnyksellä samaan aikaan, kun kesäloma lisää nuorten vapaa-aikaa. Tulevan kesäloman ohessa ajankohtaisia ovat myös koulunpäättäjäiset, joissa nuoret kokoontuvat juhlistamaan kesälomien alkamista porukalla.

Voiko tänä vuonna juhlia ollenkaan, kun hallitus on ohjeistanut, että 31.5. asti yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät kokoontumiset eivät ole sallittuja? Voi toki, mutta luovasti ja järkevää varovaisuutta noudattaen. Koulut järjestävät kevätjuhliaan joko ulkona tai omissa luokissa keskusradion välityksellä.

Poikkeusolot eivät estä juhlimasta tärkeitä etappeja, on vain juhlittava uudella tavalla. Sosiaalisen median avulla voidaan järjestää olohuonepiknik, virtuaalinaamiaiset tai erilaisia visoja ja kisoja. Sään salliessa voi pihakahveille kutsua nyt vaikka isovanhemmatkin, kun yli 70-vuotiaiden osalta rajoituksia höllennetään.

Nuoren tehdessä irtiottoa kodistaan on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin. Nuoret haluavat tavata toisiaan myös oikeasti, pelkkä some ei riitä. Yhteydenpito onkin tärkeää tässä tilanteessa, sillä arjen muutokset koskettavat meitä kaikkia ja tunne normaaliudesta on tärkeä.

Poikkeusolot eivät estä juhlimasta tärkeitä etappeja, on vain juhlittava uudella tavalla.

Vastuullinen vanhempi ymmärtää tämän ja kuuntelee ja juttelee nuoren kanssa vallitsevasta tilanteesta. Vanhemman tehtävänä on huolehtia hallituksen antamien koronaohjeiden noudattamisesta liittyen muun muassa hygieniaan ja liikkumiseen. Tämä koskee myös ohjeita tapahtumiin osallistumisesta ja kokoontumisista.

Koulunpäättäjäiset tai kesäloman vapaus eivät anna syytä poiketa annetuista määräyksistä. Aikuisen on suositeltavaa ohjeistaa ja muistuttaa nuorta lähikontaktien välttelemisen tärkeydestä. Mahdollisesta kapinoinnista huolimatta nuori arvostaa selkeitä rajoja, jotka luovat välittämisen ja turvallisuuden tunteen. Jokaisen toiminnalla on merkitystä ja samassa tilanteessa ollaan monissa perheissä. Rajoituksilla vanhempi välittää nuoresta ja koko yhteisöstä.

Jos ja kun nuori haluaa tavata kavereitaan, niin hänen kanssaan on sovittava yhdessä tapaamisten ja loma-ajan pelisäännöt, joihin liittyvät kotiintuloajat, tieto siitä, missä liikutaan ja kenen kanssa ja mitä on sallittua tehdä.

On hyvä keskustella myös siitä, miten nuori ja hänen kaveripiirinsä asennoituu päihteiden käyttöön. Päihtymys heikentää arviointikykyä, ja silloin saattaa unohtua myös koronan välttelyyn liittyvä huolellisuus. Päihteisiin liittyvistä tilanteista voi keskustella jo paljon ennen mahdollisia päihdekokeiluja, oikeastaan heti kun lapsi tai nuori osoittaa aiheeseen kiinnostusta tai huomaa sen ympäristössään.

Alkoholia ei myöskään saa hankkia alaikäiselle, vaikka hän sitä koulunpäättäjäisiin tai muuhun juhlintaan vedoten pyytäisi. Hakematta paras -kampanja kokoaa yleisimmät vanhempia askarruttavat kysymykset alkoholin välittämisestä.

Heli Vaija, aluekoordinaattori, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry