Lukijalta: Delegointipäätös ei anna rajatonta valtaa Kouvolan viranhaltijoille – Henna Hovi ja Harri Helminen vastaavat Pekka Korpivaaralle

Katja Juurikko

Luottamushenkilöillä on edelleen asioihin viimeisin sana, kirjoittavat Henna Hovi ja Harri Helminen mielipidekirjoituksessaan.
Luottamushenkilöillä on edelleen asioihin viimeisin sana, kirjoittavat Henna Hovi ja Harri Helminen mielipidekirjoituksessaan.

Vastine Pekka Korpivaaralle Kouvolan Sanomien mielipideosastokirjoitukseen 28.3.

Lautakunnat eivät ole lopettaneet kokouksiaan. Kaupungin toimielimistä ovat eräät lautakunnat pitäneet viikolla 13 sähköisen kokouksen. Poikkeusolojen ajan sähköinen kokous tullee olemaan pääasiallinen päätöksentekotapa Kouvolassa. Kouvolan kaupungin hallintosääntö mahdollistaa sähköisen kokouksen pitämisen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on delegoinut poikkeusolojen ajaksi lautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa päätöksenteon varmistamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi.

Joka tapauksessa lautakunnalla, kuten myös kaupunginhallituksella, on oikeus käyttää otto-oikeutta asioissa, jotka on delegoitu (kuntalaki 92 §). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöillä on edelleen asioihin viimeisin sana.

Jokainen delegointipäätöksellä tehty viranhaltijapäätös lähetetään tiedoksi kaikille toimielimen jäsenille päätöksenteon jälkeen sähköpostitse. Kyseisellä toimielimellä on siten mahdollisuus tarvittaessa ottaa viranhaltijapäätös käsiteltäväkseen kokouksessaan ja päättää asiasta uudestaan.

Näissä poikkeusoloissa viranhaltijat ovat omaksuneet esimerkillisen tavan toimia ja tiedottaa asioista.

Delegointipäätös ei anna rajatonta valtaa viranhaltijoille. He päättävät poikkeustilanteen aikana vain välttämättömimmistä asioista, joista päätös on pakko saada. Delegointi myös puretaan heti, kun tilanne palautuu normaaliksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan asioissa kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi on pitänyt tiivistä yhteyttä lautakunnan puheenjohtajaan. Kasvatus- ja opetusjohtaja on tähän mennessä laittanut lautakunnalle tiedoksi asioita myös jo ennakkoon, ennen varsinaista päätöksentekoa. Tällöin lautakunta on saanut mahdollisuuden antaa näkemyksensä asiaan ennen päätöksentekoa.

Näissä poikkeusoloissa viranhaltijat ovat omaksuneet esimerkillisen tavan toimia ja tiedottaa asioista. Lisäksi kasvatus- ja opetusjohtajan kanssa on jo keskusteltu siitä, että lautakunta palaa normaaliin kokousrytmiin (1 kokous kuukaudessa) mahdollisimman pian, todennäköisesti jo huhtikuussa. Kaupunginhallitus kokoontuu poikkeusolojen vallitessa aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden viikon välein.

Poikkeusaikaan on suhtauduttava sen edellyttämällä vakavuudella ja siitä syystä myös delegointipäätös on ollut käytännössä välttämätön. Sellaiset asiat, jotka edellyttävät moniäänistä keskustelua, siirretään aikaan, jolloin voi jälleen kokoontua niin, että luottamushenkilöt ovat fyysisesti läsnä.

Henna Hovi, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.)

Harri Helminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Luetuimmat