Lukijalta: Lyhyt katsaus hallituksen aikaansaannoksiin

Ennen kuin hallituspuolueet – keskusta, kokoomus ja siniset – julistautuvat taas työväenpuolueiksi, on aika katsastaa, mitä nämä pienen ihmisen nälästä välittävät puolueet ovat meidän hyväksemme tehneet.

Koulutuksesta on leikattu, vuorotteluvapaata lyhennetty, lomarahaa ja ansiosidonnaisen päivärahan maksupäiviä leikattu, subjektiivinen päivähoito-oikeus poistettu, työllisyysmäärärahoja ja Kelan tukia on leikattu, niin ikään aktiivimalli 1 ja pian voimaan astuva kakkonen kurittavat työttömiä kohtuuttomasti. Tässä vain osa hallituksen ansioista. Mainittakoon myös, että turhia yritystukia hallitus ei kyennyt leikkaamaan pitkän selvitystyön jälkeenkään.

Koulutukseen ja työllisyysmäärärahoihin kohdistuneet leikkaukset osoittavat mielestäni hallituksen politiikan lyhytnäköisyyden parhaiten.

Tämän hallituksen aikana Suomen talous on lähtenyt kasvuun sekä työllisyystilanne lievästi helpottunut. Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni hallituksen aikaansaannoksia. Suomen talous yksinkertaisesti kasvaa, koska maailmanmarkkinat ovat lähteneet monen vuoden jälkeen kasvuun. Eli talous kasvaa hallituksen toimista huolimatta.

Tätä kasvua uhkaa kuitenkin hallituksen halu helpottaa henkilöperusteista irtisanomista, näin alkuun pienissä yrityksissä ja ehkä sitten myös suuremmissa yrityksissä, vaikka tätä ei hallituksessa kukaan ääneen sanokaan. Tälläkin esityksellä hallitus väittää olevan talouden kannalta hyviä vaikutuksia, vaikkakaan mitään näyttöä ja tutkittua tietoa ei tästä ole. Asiaan on toki vahva usko.

Muistakaa nämä hallituspuolueiden leikkaukset ja supistukset vaalien lähestyessä, vaalikuumeen noustessa sekä työväenpuolueiden määrän räjähdysmäisessä kasvussa. Olet sitten työntekijä, eläkeläinen, opiskelija, lapsi, työtön tai sairas, niin keskustan, kokoomuksen ja sinisten rakkaus sinua kohtaan kasvavat, mitä lähempänä eduskuntavaalit ovat!

Marko Kaarlenpoika, pääluottamusmies, Iitti