SuosittelemmeKouvolalaiset kauppiaat turvasivat lähilihan saannin ostamalla teurastamon

Lukijalta: Kymenlaakson pitää löytää yhteinen sävel rata-asiassa

Kiitän Kouvolan johtoa, joka vastasi mielipidekirjoitukseeni, jossa perustelin rantaradan kansallisia hyötyjä. Kouvolan johdon näkemyksessä ei ollut mitään uutta ja yllättävää – jo olemassa olevien yhteyksien nopeuttamista Kouvolan ja Mikkelin suunnasta Helsinkiin pidettiin tärkeimpänä perusteluna itäradan puolesta.

Jos on, kuten kirjoittajat antavat ymmärtää, että itäisen Suomen nopeammat henkilöjunaliikenteen matkat ovat alueen vetovoiman kannalta olennaisia tekijöitä, sopii tämä perustelu myös täysin rantaradan Luumäki-vaihtoehtoon. Luumäen vaihtoehto itseasiassa nopeuttaa Karjalan radan suunnalta tulevia matkoja Kouvolan itärataakin enemmän. Rantaradan hyödyt koko Suomen vientiteollisuudelle sen yhdistäessä Haminan-Kotkan sataman pääkaupunkiseutuun ovat kiistämättömät. Kun huomioi nämä seikat, on perusteltua sanoa, että rantaradan hyödyt ovat selkeästi suuremmat.

Yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona voisi olla Kouvola-Kotka-välin yhteyden nopeuttaminen.

Koska mikään näistä hankkeista ei tule toteutumaan, ellei Kymenlaakso löydä yhteistä säveltä asiasta, on elin tärkeää etsiä kompromissia, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia.

Vaihtoehtoja ratalinjauksille löytyy varmasti. Yhtenäinen kanta löytynee myös siitä, että itäradoista on teetettävä uusi esiselvitys, jossa huomioidaan useampia vaihtoehtoja nimenomaan kansallisen hyödyn näkökulmasta kuin 10 vuotta vanhassa voimassa olevassa selvityksessä.

Yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona voisi olla Kouvola-Kotka-välin yhteyden nopeuttaminen, jolloin matka-aikaa saataisiin laskettua nykyisestään Savon radan suunnalta. Uudessa selvityksessä tulisi myös laskea hyöty vaihtoehdolle, jossa itärata rakennetaan Kouvolan lobbaamalla tavalla, mutta tavara -ja henkilöjunaliikenne mahdollistettaisiin Haminaan tai vain Kotkaan asti. Tällöin saataisiin sataman ja pk-seudun yhteys hyödynnettyä. Tässä vain pari esimerkkiä kompromisseista, joita on löydettävissä.

Uskon puhuvani monen kansalaisen suulla, jos totean että Kymenlaaksossa on lopetettava typerä köydenveto Kymijoen ylä -ja alajuoksun välillä. Jos Kymenlaakso haluaa pärjätä yhteisissä haasteissa, on kummankin kaupunkien päättäjien välistä dialogia lisättävä tuntuvasti. Tässä apuna pitäisi olla laajemman päättäjäväen säännölliset yhteistapaamiset.

Joona Mielonen (vas.), Kotkan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja