Lukijalta: Vanhemmat toivovat lastenvalvojan keskustelevan lapsen kanssa

Lapsenhuoltolaissa vanhempia velvoitetaan huomioimaan lapsen mielipide ja näkemykset sekä keskustelemaan lapsen kanssa hänen elämäänsä koskevista ratkaisuista. Ensi- ja turvakotien liiton kyselyssä eronneet vanhemmat pitävät myönteisenä sitä, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa oman elämäänsä liittyviin asioihin.

Vanhempien mukaan lapsen mielipide on tärkeä ja se täytyy selvittää erotilanteissa, sillä lapsi itse tietää, mitä tuntee ja kokee. Vastaajista valtaosa (70%) pitäisi hyvänä sitä, että lastenvalvoja keskustelisi aina lapsen kanssa silloin kun ratkaistaan lapsen asumiseen, huoltajuuteen ja tapaamisiin liittyviä asioita.

Vanhemmat kertovat, etteivät kykene itse selvittämään lapsen aitoa mielipidettä. Vanhempien mielestä lapsen on helpompi puhua perheen tilanteesta ulkopuolisen kanssa, varsinkin jos lapsi pelkää pahoittavansa vanhemman mielen tai jos hänen toiveensa on ristiriidassa vanhemman omien toiveiden kanssa.

Onkin huolestuttavaa, jos lapsen mielipiteen selvittäminen jää yksin vanhempien harteille, eteenkin jos ero tuottaa vanhempien välille ristiriitoja ja epäsopua. Tällöin lapsi tulee helposti ohitetuksi tai jää vanhempien riitelyn välikappaleeksi.

Eroauttajien yhteinen haaste onkin vastata vanhempien tuen tarpeeseen ja auttaa vanhempia keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa heidän toiveistaan. Samalla on luotava lapsiystävällisiä keskustelutapoja lapsen toiveiden ja mielipiteiden selvittämiseksi, jotta kohtaamiset lastenvalvojan tai muun ammattilaisen luona voisivat toteutua tarvittaessa ja vanhempien niin toivoessa.

Päivi Hietanen

Ensi- ja turvakotien liitto