Lukijalta: Lasten ja nuorten hyvinvointi on aikuisten vastuulla – Perheiden riittävä tuki varmistettava

Takana on poikkeuksellinen kevät. Mediassa on ollut useita uutisia siitä, kuinka koulujen sulkeminen pandemian vuoksi on vaikuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin. Monilla tahoilla on todettu, että kulunut kevät vaikutti lasten ja erityisesti nuorten elämään hyvinvoinnin eroja kasvattavasti. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa syntyneen työkokemukseni myötä näen tämän kevään kuitenkin vain jatkumona aiemmalle suunnalle. On toki hyvä, että kuluneet kuukaudet nostavat asiaa esille, mutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja sitä tukevien palveluiden on oltava jatkuvasti keskiössä.

Tämän päivän lapset ja nuoret elävät muutoksia täynnä olevassa yhteiskunnassa. Tulevaisuudenkuvat muodostuvat yhteiskunnassa vallitsevien odotusten, toiveiden ja myös pelkojen pohjalle. Tehdessään päätöksiä ja valintoja lapset ja nuoret hyödyntävät omasta kokemusmaailmastaan muodostunutta viitekehystä.

Omassa tehtävässäni lastensuojelutyössä katson aihetta niiden asioiden kautta, jotka kannattelevat lapsia ja nuoria. Nämä asiat eivät ole muuttuneet vuosien tai edes vuosikymmenten kuluessa. Nostan esille muutaman näistä teemoista. Sosiaalinen tuki ja verkostot, erityisesti perheen ja perhetilanteen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja elämänhallinnassa on kiistaton. Vanhempien rakkaus ja tuki, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen laatu ja perheen ilmapiiri ovat tärkeimmät lapsen ja nuoren kehitystä tukevat asiat.

Ikätovereiden merkitys kasvaa iän myötä. Nuoret tarvitsevat ystävyys- ja kaverisuhteita ja ovat välillä valmiita muodostamaan niitä ilman kritiikkiäkin. Toisaalta nuoruuteen kuuluu aika ajoin vetäytyminen miettimään ja pohtimaan asioita yksin. Mutta myös yksinäisyys, kaverisuhteiden puuttuminen, on tilanne, jossa meidän aikuisten huolen tulee herätä. Koulu ja harrastukset tarjoavat ikätovereiden lisäksi suhteita perheen ulkopuolisiin aikuisiin. Tämä kevät on kaventanut runsaasti näitä kontakteja ja näkynyt monen lapsen ja nuoren elämässä.

Nuoruudessa hyvinvointiin ja elämänhallintaa vaikuttavat yhä merkittävämmin henkilökohtaiset käyttäytymistyylit, jotka näyttäytyvät erityisesti vapaa-ajan vietossa. Elämänhallinnan keskiössä on itsetuntemus ja sisäiset voimavarat, jotka rakentuvat tunteista, tarpeista, motivaatiosta ja itsensä hyväksymisestä. Lapset ja nuoret tarvitsevat kannustavia, hyväksyviä ja ohjaavia aikuisia, sillä heidän pohdintansa omista voimavaroista ja itsetuntemuksesta rakentuvat kokemusten ja ymmärtämisen avulla. Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaa myös sekä oman että läheisten hyvinvointiin liittyvät kokemukset ja oman elämän ja tulevaisuuden arvostaminen.

Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea kasvussaan, vaikka eivät sitä itse aktiivisesti hae. Me aikuiset voimme olla tässä erilaisissa rooleissa: vanhempina, isovanhempina, opettajina, harrastusten ohjaajina, erilaisten psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen työntekijöinä. Nyt on aika varmistaa, että näitä palveluja perheiden tueksi on riittävästi niin määrällisesti kuin laadullisestikin myös tulevaisuudessa.

Siskoanneli Ruuskanen, YTM, TtM, Nastola