Lukijalta: Taidetoiminta hillitsee soten kuluja — Hengiltä säästämisen sijaan voisimme suosia keinoja, jotka tuottavat kestävää taloutta

Keväällä 2019 voimaan tulleessa kulttuuritoimintalaissa todetaan, että kuntien tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ovat ihmisen kulttuurisia perusoikeuksia.

Erityisesti voimakkaasti ikääntyvillä seuduilla kulttuuripalvelujen hyvä saatavuus vähentää ikäihmisten syrjäytymistä ja lisää heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. Taidetoimintaan osallistumisella on saatu hyviä tuloksia myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Kouvolan Sanomat julkaisi 25.9. Erika Väkiparran tarinan. Väkiparralle Nuorisokeskus Anjalan Nuotta-valmennuksessa tarjottu valokuvatyöpaja antoi ammatin ja suunnan elämälle.

Mielenterveystyöhön sijoitettu euro palautuu takaisin moninkertaisena.

WHO:n ensimmäisessä Health Evidence Network -synteesiraportissa (11.11.2019) on käyty läpi yli 900 näyttöön perustuvaa tutkimusta taiteen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. Raportin perusteella taiteella on vaikutuksia terveyden edistämisessä, psyykkisten ja fyysisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja akuuttien ja kroonistuneiden sairauksien hoidossa. Lisäksi taide voi auttaa hillitsemään kustannusten nousua terveydenhuollossa.

Valtaosa soten menoista kohdistuu ihmisten yhdenvertaisen elämänlaadun ylläpitämiseen. Riskikohdat kuormittavat taloutta ja ovat usein pitkäkestoisia. Säästöjen hakeminen riskikohdista ei ole perusteltua, sillä niiden vaikutus ulottuu pitkälle. Hengiltä säästämisen sijaan voisimme suosia keinoja, jotka tuottavat kestävää taloutta, kuten investointia nuorten elämänlaatuun tai mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Mielenterveyden hoitoon kytkeytyy myös muidenkin sairauksien hoitoa. Hoitoajat ovat pitkäkestoisia, ja sairaus koskettaa ihmisen elämänkaaren kaikkia vaiheita.

Mielenterveystyöhön sijoitettu euro palautuu takaisin moninkertaisena ja pidemmällä aikavälillä sillä on myös kerrannaisvaikutuksia. Tästä syystä taide-mielenterveystalous, kuten myös taide ja terveydenhuolto näyttävät linkittyvän toisiinsa hyvinkin vahvasti. Taidetoimintaan kannattaa siis investoida! Taiteen talousvaikutuksista soten toiminnassa julkaistiin THL:n HYTE-päivässä 7.11. dosentti Pia Hounin raportti.

Muuttotappioalueilla taidelaitoksiin palkatut taiteilijat vahvistavat alueen luovaa potentiaalia. Taidelaitokset pitävät yllä positiivista virettä, luovat mielekkyyttä ja sisältöä kuntalaisten elämään. Paikallinen kulttuurielämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kuuluvuutta.

Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, FT, Taiteen edistämiskeskus
Pia Houni, TeT, Dos. Lemoniapro

Luetuimmat

Uusimmat uutiset