Lukijalta: Annikki Niirasen mukaan Kouvolan alijäämä ei syntynyt Carean ylityksistä

Kymsoten toimitusjohtaja Niiranen sanoo, että viime vuoden keväällä Kouvolan ja Carean viranhaltijat päättivät yhteisesti selvittää, mitkä olivat Carealle siirtyneen toiminnan todelliset kustannukset Kouvolan vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Carean tilikauden tulos vuodelta 2018 oli miljoona euroa ylijäämäinen. Tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnallisesti ainoastaan hoitojaksot toteutuivat yli suunnitellun, kun muu tuotanto jäi alle suunnitellun. Pystyimme kuitenkin huolehtimaan talouden tasapainosta, vaikka lääkäriresurssien saatavuus aiheutti ongelmia palvelujen tuotannossa, varsinkin Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastojen toiminnassa.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon Kouvolan sote-ostojen ylittymisestä, ja niiden ennakoimattomuudesta. Syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018 kävimme keskustelua Kouvolan kaupungin viranhaltijoiden kanssa Carealle siirtyvän toiminnan – leikkaukset, erikoissairaanhoidon päivystys sekä perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta – kustannuksista, mutta emme päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Niinpä Carean yhtymäkokouksen hyväksymässä talousarviossa Kouvolan maksuosuudeksi erikoissairaanhoidossa vahvistettiin 114,7 miljoonaa euroa, kun taas Kouvola varasi budjettiinsa 107,0 miljoonaa.

Tilinpäätöksessä 2018 Kouvolan maksuosuus oli 119,7 miljoonaa euroa.

Keväällä 2018 Kouvolan ja Carean viranhaltijat päättivät yhteisesti selvittää, mitkä olivat Carealle siirtyneen toiminnan todelliset kustannukset Kouvolan vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Selvityksen valmistelivat Kouvolan kaupungista talousjohtaja Hellevi Kunnas ja hyvinvointipalvelujen talouspalvelupäällikkö Milla Koponen sekä Carean talousjohtaja Helena Kinnunen, ja se valmistui syyskuussa 2018. Selvitys tehtiin niin, että Kouvolan kaupungin tilinpäätöstiedoista siirtyneen toiminnan kustannukset muodostettiin toisiaan vastaaviksi Carean kustannuslaskennan kanssa. Selvityksen mukaan Kouvolan kaupungin erikoissairaanhoidon ostot Carealta ja vuoden 2018 alusta siirtyneen toiminnan kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 121,0 miljoonaa euroa.

Carea ennakoi ensin elokuussa viranhaltijoiden kanssa käydyllä kuntakierroksella ja vielä marraskuun kuntakokouksessa Kouvolan maksuosuudeksi vuodelle 2018 119,0 miljoonaa. Tilinpäätöksessä 2018 Kouvolan maksuosuus oli 119,7 miljoonaa euroa. Näin Kouvolan vuoden 2018 maksuosuus ylitti Carean talousarvion viidellä miljoonalla eurolla, mutta alitti Kouvolan kaupungin ja Carean yhteisesti tekemässä selvityksessä todetun vuoden 2017 tilinpäätöksen tason 1,3 miljoonalla. Tarkastelipa asiaa miten tahansa, niin on vaikea nähdä, että Kouvolan ennakoimaton, lähes 26 miljoonan euron, alijäämä olisi syntynyt Carean maksuosuuksien ylittymisestä.

Annikki Niiranen,

Kymsoten toimitusjohtaja