Lukijalta: Vastuun välttely vie merkittävyyden lautakunnilta?

Henna Hovi ja Harri Helminen väittävät vastineessaan (KS 31.3.), ettei päätöksentekoa Kouvolassa ole siirretty virkamiehille, vaan että sähköinen kokous on pääasiallinen päätöksentekotapa poikkeusolojen ajan.

Näin ei todellakaan ole, väite on kestämätön ja virheellinen. Tähän mennessä jokaisen lautakunnan esityslistalla on ollut päätösten delegointi, ja lautakunnat ovat myös siirtäneet kaiken päätöksenteon virkamiehille.

Vastuun siirtämisestä on hyvänä esimerkkinä Henna Hovin johtama Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 18.03.2020, jossa kaikki päätöksenteko siirrettiin virkamiehille.

Lautakunnan kokouspöytäkirjan §40 kohdassa päätettiin, että ”kasvatus- ja opetuslautakunta siirtää päätösvallan hallintosäännön 23§:ssä mainituissa asioissa sekä 24§:ssä mainituissa laeissa sekä 67§:n mukaisissa asioissa kasvatus- ja opetusjohtajalle valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajaksi…”.

Päätös on huono ja lisäksi siinä on mennyt lait ja määräykset sekaisin ja lisäksi siinä on muotovirhe.

Lautakunta siirsi kokouksessaan sekä ”yleiset tehtävät ja toimivallan” (§23) että ”tehtävät ja toimivallan” virkamiehille. Lautakunnalle ei siis jäänyt yhtäkään päätettävää asiaa. Onneksi lautakunta suunnittelee palaavansa normaaliin kokousrytmiin mahdollisimman pian. Monissa muissa kunnissa päätöksentekoa ei ole tarvinnut lopettaa, vaan luottamushenkilöt ovat kantaneet vastuunsa. George Orwellia mukaillen: meillä tietämättömyys on voimaa ja delegointi vastuunkantoa.

Pekka Korpivaara

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kommentoidut