Lukijalta: Kaupunki vastaa Anjalan koulun vanhemmille: Opetussuunnitelmaa pystytään toteuttamaan kaikissa Kouvolan kouluissa, myös Anjalan koulun väistötiloissa

Kun kouluverkkopäätökset on tehty, on aika parantaa jäljelle jäävien koulujen olosuhteita ja tiloja, kirjoittavat apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi lukijakirjeessään.

Katja Juurikko

Anjalan vanha koulu on purettu tänä syksynä, ja oppilaat käyvät koulua nyt väistötiloissa Inkeroisissa. Anjalan uuden koulun rakentamista käsitellään kaupungin säästöpaketin yhteydessä.
Anjalan vanha koulu on purettu tänä syksynä, ja oppilaat käyvät koulua nyt väistötiloissa Inkeroisissa. Anjalan uuden koulun rakentamista käsitellään kaupungin säästöpaketin yhteydessä.

Anjalan koulun oppilaiden vanhemmat esittivät (KS 24.10.) huolensa koulun väistötilojen opiskeluolosuhteista. Mielipidekirjoituksessa otettiin kantaa muun muassa opintosuunnitelman toteutumiseen, koulun ahtauteen, piha-alueen turvallisuuteen, WC-tilojen riittävyyteen ja ruokalaolosuhteisiin sekä ilmaistiin huoli koulurakennuksen yleisestä kunnosta. Kirjoituksessa pohdittiin myös opiskeluolosuhteita tulevaisuudessa.

Anjalan koulun tulevaisuus ratkeaa osana käynnissä olevaa kaupungin palveluverkkoselvitystä. Lopullisen päätöksen tulevasta kouluverkosta tekee Kouvolan kaupunginvaltuusto 11.11. Kun koko kaupungin laajuiset päätökset kouluverkosta ovat selvillä, on käytännön toimenpiteiden aika. Tämä tarkoittaa jäljelle jäävien koulujen olosuhteiden ja tilojen parantamista vastaamaan oppilasmääriä.

Anjalan koulun tulevaisuus ratkeaa osana käynnissä olevaa kaupungin palveluverkkoselvitystä.

Nykyisessä Anjalan koulun väistötiloissa on oppilaskohtaisia neliöitä 12, joka on enemmän kuin useammassa keskisen alueen koulussa. Nykyiset tilat eivät vastaa entisen Anjalan koulun tiloja, jossa neliöitä oli 35 per oppilas. Uusien koulujen suunnittelu perustuu nykyisin yhdeksään neliöön per oppilas. Esimerkiksi Mansikkamäen koulussa on 8,7 neliötä per oppilas ja kaikki 558 oppilasta sekä henkilökunta kävelevät ulkokautta syömään ja liikuntahalliin joka koulupäivä.

Uusien koulujen suunnittelu ei myöskään tulevaisuudessa perustu siihen, että kaikki oppilaat ja huoltajat mahtuisivat samaan aikaan kevät- ja joulujuhlaan koulun tiloihin. Tällä hetkellä useassa koulussa joudutaan porrastamaan juhlia sekä ruokailuja.

Kouluverkkopäätösten jälkeen Inkeroisten yhteiskoulun ja lukion rakennuksen osalta selvitetään mahdollinen peruskorjausvaihtoehto sekä uudisrakennusvaihtoehto, koska koulut ovat peruskorjausiässä 5–10 vuoden sisällä. Yhteiskoulussa on toteutettu kuntokartoitus, jonka tuloksista on tiedotettu oppilaiden vanhempia. Kartoituksen mukaan koulurakennus täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Pitkän aikavälin suunnittelun lisäksi arvioidaan koulurakennusten nopeiden rakennus- ja parannustoimenpiteiden tarve, kuten esimerkiksi mahdollisten lisävessojen rakentaminen. Näitä rakennustöitä päästään toteuttamaan ensi kesänä, koululaisten loman aikana.

Inkeroisten yhteiskoulun oppilasmäärä on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana 60 oppilaalla, mikä on vähentänyt painetta ruokailuista. Mikäli päätösten myötä yhteiskoulun oppilasmäärä kasvaa pysyvästi, ruokailuihin etsitään ratkaisua joko järjestelemällä lukujärjestyksiä tai vaihtoehtoisesti ottamalla lisätiloja ruokalakäyttöön. Näin pyritään varmistamaan, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus rauhalliseen ruokailuhetkeen koulupäivän aikana.

Opetussuunnitelmaa pystytään toteuttamaan kaikissa Kouvolan kaupungin kouluissa, myös Anjalan koulun väistötiloissa. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja jos valvonnan osalta ei pystytä turvaamaan oppilaiden turvallisuutta, niin on syytä esittää aidan rakentamista.

Uskomme, että palveluja keskittämällä voimme saavuttaa laadukkaampia palveluja. Isommassa kouluyksikössä voidaan turvata oppilaille laadukas opetus, riittävät opetusresurssit, laajemmat valinnaisaineiden mahdollisuudet ja erityisen tuen palvelut, kun käytettävissä olevat varat eivät ole kiinni koulurakennusten seinissä. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden, jossa huomioidaan eri oppiaineiden erityistarpeen ja tarjotaan mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista.

Tuukka Forsell, apulaiskaupunginjohtaja

Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja

Uusimmat uutiset