Lukijalta: Lukutaito on kaiken oppimisen pohjataito—Kirjastolle pitää varata tilat Valkealan koulukeskuksesta

Kouvolan kaupungilla on meneillään perusopetuksen kehittämisprojekti. Siihen kuuluu kouluverkon tiivistämistä ja toimintojen keskittämistä. Valkealaan on suunnitteilla suuri koulukeskus, jossa yhtenäiskoulun yhteyteen sijoitettaisiin lasten koulunkäyntiä ja perheitä tukemaan varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden, perhekeskuksen, kansalaisopiston, liikuntapalveluiden ja kirjaston toimintoja. Suunnitelma on kannatettava ja noudattaa nykyaikaista keskittämisen mallia.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on todennut, että Kouvolan kireässä taloudellisessa tilanteessa suunnitelmista jouduttaneen tinkimään (KS 3.10.). Nyt mahdollisesti päätetään uudelleen, mitä toimintoja Valkealan koulukeskukseen rakennetaan.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että kirjastolle varataan tilat uudesta koulurakennuksesta. Lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja lukeminen on vähentynyt. Huono lukutaito antaa elämälle kehnot eväät: pahimmillaan lukutaitojen puute on suuri yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttava tekijä. Elämässä pärjääminen vaatii monenlaista lukemista monimuotoisten multimodaalisten tekstien maailmassa.

Lapsia ja nuoria tuleekin siis ohjata lukemisen äärelle entistä tehokkaammin.

Lapsia ja nuoria tuleekin siis ohjata lukemisen äärelle entistä tehokkaammin. Eräs parhaimmista keinoista on se, että lapsilla on kirjoja helposti saatavilla ja ammattitaitoista ohjausta sopivan lukemisen löytämiseksi. Tämän koulun yhteydessä oleva kirjasto mahdollistaa. Uskallamme lisäksi väittää, että kirjat eivät tule oppilaiden luo, elleivät he ensin mene kirjojen luo, eikä lukutaito kerry lukematta. Kirjaston lasten ja nuorten osastot tarjoavat oppilaille paljon enemmän vaihtoehtoja lukemiseen kuin koulun omat, suppeat kirjakokoelmat.

On myös huomioitava, että kirjasto palvelee koko koulun arkea, sillä se mahdollistaa esimerkiksi tiedonhaun, materiaalien saatavuuden ja yleisesti kirjastopalveluiden käytön oppimisen, mitä tarvitaan kaikissa oppiaineissa. Vaikka internetistä löytyy tietoa, ovat kirjastot edelleen tiedonhaun ja lukemisen keskuksia, joissa ammattitaitoinen henkilökunta on tarvittaessa auttamassa.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessakin on muistettava, että koulutus on pitkällä aikavälillä parhaiten tuottava investointi. Lukutaito on kaiken oppimisen pohjataito, ja on kaikin voimin huolehdittava, että edellytykset lukutaidon kehittymiselle ovat parhaat mahdolliset.

Helena Raski, puheenjohtaja

Taina Timonen-Keskimäki, sihteeri,

Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat ry

Luetuimmat

Kommentoidut