Lukijalta: Päättäjien on kannettava vastuuta myös ikävistä asioista, kirjoittaa Lauri Lamminmäki

Jari Lindström osuu kirjoituksessaan (KS 12.10.2020) naulan kantaan todetessaan, että Kouvolalla ei ole enää varaa kompromisseihin. Taloudellinen tilanne on vakava. Ongelmat ovat olleet vuosikausia päättäjien tiedossa, samoin ratkaisukeinot. Vaikeita asioita ei kuitenkaan haluta kohdata vaan ne siirretään työryhmiin ja haudataan poliittisiin lehmänkauppoihin.

Vastuun kiertämisestä on tullut taidetta. Poliittisia kompromisseja on aina helppo tehdä. Vaikeita päätöksiä on helpompi lykätä kuin kohdata ne suoraselkäisesti. Veronmaksajien rahoilla on aivan liian helppo pelata. Kaupunginhallituksen tuoreet seitsemän miljoonan budjettilisäykset tarkoittavat taas vähintään puolen prosentin korotuspaineita verotuksessa. Jokainen voi laskea, miten tämä näkyy omassa tilipussissa.

Jari Lindströmin siteeraama Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus kertoo, että mikään säästökeino ei kelpaa kuntalaisille. Kukaan ei halua heikentää oman arkensa sujuvuutta tai luopua juuri itselleen tärkeistä asioista. Kunnalliset palvelut on saatava omalta kylältä, vaikka kirkonkylän kaupoissa asioidaan monta kertaa viikossa. Oma uimahalli on pidettävä auki, vaikka kaikille radoille ei enää riitä uimareita.

Yhteisen hyvän nimissä ei olla valmiita tinkimään mistään. Ainoa säästökeino, joka kelpasi vastaajille, olivat palvelusetelit. Kansalaiset haluaisivat itse päättää, keneltä palvelun ostavat ja minkä hinnan ovat niistä valmiita maksamaan.

Helsingin Sanomat tiivisti pääkirjoituksessaan 20.11.2019 kunnallisen päätöksenteon suurimman haasteen osuvasti. ”Suora demokratia ei anna vastauksia ikäviin kysymyksiin. Edustuksellisessa demokratiassa päättäjien on otettava vastuu, mentävä edeltä ja joskus jopa toiseen suuntaan kuin äänestäjät. Tällaista vastuun ottamista kutsutaan johtajuudeksi ja vastuun välttelyä populismiksi.”

Äänestäjien asia on päättää, kummalla polulla Kouvolassa halutaan edetä.

Lauri Lamminmäki, Kouvola