Lukijalta: Nuorten ääni ei ole kuulunut lukiouudistuksessa — Vain kahdeksan valtuutettua vastasi nuorten kutsuun

Lukioverkkouudistus on ollut otsikoissa nyt paljon, mutta siitä huolimatta nuorten ääntä ei ole mielestämme saatu tarpeeksi kuuluviin. Tästä syystä olimme yhteydessä Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan Harri Helmiseen ja pyysimme sekä saimme kutsun tulla esittämään oman kannanottomme käsillä olevasta lukioverkkouudistuksesta. Tilaisuuteen oli kutsuttu noin 30 poliittista päättäjää, mutta harmiksemme vain kahdeksan heistä saapui kuulemaan meitä. Saimme kuitenkin hyvän vastaanoton ja olemme kiitollisia siitä, että pääsimme esittämään oman näkökulmamme meille nuorille tärkeästä päätösesityksestä.

Lukioverkkopäätöstä tehdessä on mielestämme syytä ottaa huomioon seuraavat näkökulmat, sillä säästöt, joita on esitetty Elimäen lukion lakkauttamisesta saavutettaviksi eivät ole täysin yksiselitteisiä.

Säästöt, joita on esitetty Elimäen lukion lakkauttamisesta saavutettaviksi eivät ole täysin yksiselitteisiä.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä Elimäen lukion lakkauttamisesta ilmoitettu vuotuinen säästö olisi 594 000 euroa, josta kiinteistökulujen osuus olisi lähes kolmannes, 181 000 euroa Tämä kaupungin sisäinen menoerä ei kuitenkaan häviäisi mihinkään, vaan se siirtyisi Elimäen yhtenäiskoulun maksettavaksi. Tämä johtuu siitä, että kiinteistöä tulisi edelleen lämmittää, siivota ja ylläpitää, vaikka lukion käytössä olevat luokat jäisivät tyhjilleen.

Tällä hetkellä Elimäen lukion opiskelijat käyttävät samoja bussilinjoja yhtenäiskoulun oppilaiden kanssa. Mikäli Elimäen lukio lakkaisi, tulee yhtenäiskoulun oppilaat edelleen kuljettaa nykyisillä linjoilla Elimäen kirkonkylälle. Lukiolaisia varten olisi lisättävä bussilinjoja Elimäki—Kouvola- ja Elimäki—Kuusankoski-väleille, joiden arvioitu vuosittainen lisäkustannus olisi lähes 80 000 euroa. Samalla esitetty maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille tulisi maksamaan vuositasolla 1 200 000 euroa, siis saman verran kuin Elimäen ja Valkealan lukioiden lakkauttamisesta esitetty yhteinen vuotuinen säästö.

Elimäen lukion mahdollisen lakkauttamisen jälkeen opiskelijat opiskelisivat niin Kuusankosken lukiossa kuin yhteislyseossa 36 opiskelijan opetusryhmissä. Näin suuret ryhmäkoot eivät sovellu läheskään kaikille opiskelijoille, vaan ne tulisivat lisäämään opiskelijoiden pahoinvointia ja terveydenhoidon sekä tukipalveluiden tarvetta nykyisestä. Näitä lisääntyviä tuen tarpeita ei ole huomioitu lukiomme lakkautumisesta saavutettavia mahdollisia säästöjä laskettaessa.

Jo edellä mainittujen syiden perusteella emme näe päätösesityksessä esitettyjä lukioverkosta saavutettavia säästöjä paikkansa pitäviksi.

Nora Karhu, Siiri Romoi, Leo Lahtela ja Paavo Norema,

Elimäen lukion opiskelijoita

Uusimmat uutiset