Lukijalta: Raideliikenteen ohjauskeskus säilytettävä Kouvolassa

Fintraffic Raide Oy on joulukuussa esittänyt raideliikenteen ohjauskeskuksen siirtoa Kouvolasta Helsinkiin.

Raideliikenteen sujuvat toiminnot ovat Kymenlaaksossa toimivien yritysten ja elinkeinoelämän kuljetusten keskeinen tukijalka.

Joulukuussa käynnistetyt yt-neuvottelut johtavat vääjäämättä myös työpaikkojen menetyksiin. Muuttotappiosta kärsivälle Kouvolalle siirrosta seuraisi mittavia verotulojen menetyksiä. Ohjauskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 80 henkilöä.

Fintrafficin tiedotteen mukaan Helsingin ohjauskeskuksen vanhentuneet toimitilat korvattaisiin uusilla. Kouvolan ohjauskeskuksen tekniikkaan ja rakennukseen on investoitu kymmeniä miljoonia viime vuosien aikana.

Onko tarkasteltu Helsingin toimintojen siirtämistä Kouvolaan?

Siirto toisi kustannussäästöjä mm. vuokratasossa. Valtio-omisteisen yhtiön on nyt mahdollista osoittaa vastuullista päätöksentekoa tekemällä maakuntia huomioivia, pitkäjänteisiä ja alueellisesti tasapuolisia päätöksiä.

Kouvolassa sijaitsevat alan kaksi oppilaitosta turvaavat osaavan työvoiman saannin. Näistä Väyläviraston Ratatekninen oppimiskeskus kouluttaa ammattilaisia ratateknisiin osaamistarpeisiin ja rataturvallisuuden varmistamiseen. Oppimiskeskus on osa Väyläviraston turvallisuusstrategiaa. Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutuskeskus KRAO:ssa puolestaan koulutetaan mm. ratapihaliikenteen ohjaajia. Oppilaitosten säilyminen Kouvolassa on turvattava.

Kouvola on teollisuuden, logistiikan ja raideliikenteen valtakunnallisesti merkittävä keskus, jonka kautta kulkevat vientiteollisuuden tavaravirrat ja konttiliikenne Suomen suurimpaan yleissatamaan, Pietariin ja Venäjän läpi Kaukoitään. Tavaravirtojen häiriöttömyys on turvattava. Kouvolassa on Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus, joka on valittu Euroopan 13. parhaaksi 2020. Kouvolassa on Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha ja yksi suurimmista kemikaaliratapihoista. RR-terminaali on maan ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali. Rakenteilla oleva intermodaaliterminaali mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan.

Kymenlaakson yritysten ja elinkeinoelämän sekä koko maakunnan elinvoiman ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että Fintraffic Raide Oy säilyttää ja kehittää ohjauskeskuksen toimintaa Kouvolassa.

Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja

Juha Korhonen, puheenjohtaja

Kymenlaakson kauppakamari