Lukijalta: Kouvolan uudesta tonttijaosta lisäkustannuksia

Lukijalta

Kiinteistöinsinöörin kirje tuli monelle kiinteistönomistajalle yllätyksenä, jonka seurauksena tulee heille kohtuuton lasku. Onkohan taas tällä menettelytavalla tarkoitus karkottaa kiinteistönomistajia pois Kouvolasta?

Onkohan kyseinen menettelytapa valitun kaupunkistrategian mukainen? Ilmeisesti kuntalaisia ei ole asiassa kuntalain mukaisesti kuultu ja annettu heidän vaikuttaa omaan asuinaleensa käytön ja rakentamisen järjestämisestä.

Ensinnäkin vakituisesta ja vapaa-ajan asunnosta maksetaan kohtuullisen suurta kiinteistöveroa kaupungille, josta ei kiinteistönomistaja saa juurikaan vastinetta. Ehkä asia olisi paremmin ymmärrettävissä, jos uusi tonttijako olisi lähtenyt kiinteistönomistajan tarpeista suurentaa omistamaansa tonttiaan.

Nyt kysymys on kaupungin tarpeesta muuttaa tonttijakoa, jonka kaupunki on omassa viisaudessaan aikanaan suunnitellut ja rakennusoikeudet määritellyt. On kohtuutonta laittaa kyseiset kiinteistöt rakennuskieltoon, jollei kiinteistön omistaja pakkolunasta maa-aluetta kaupungilta ja maksa lisämaasta kiinteistönmuodostamiskustannuksia ja veroja.

Näyttäisi, että kaavoittajalta on jäänyt huomioimatta, ketä varten maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja toteutukset kaupungintaholta tehdään. Tehdäänkö ne kuntalaisia vai kuntaa varten?

Olen jättänyt asiasta kansalaisaloitteen kaupungin kansliaan, ajatuksella, jos voimassa olevaa tonttijakoa lähdetään kaupungintaholta ja tarpeista muuttamaan, niin tonttijaosta syntyvät kustannukset suorittaa kaupunki ja lisämaasta perittäisi ainoastaan muodollinen hinta, esimerkiksi 1 euro.

Aloitteessa esitetään myös kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksien parantamista oman asuinalueensa suunnittelussa ja rakentamisessa, sekä niiden nautintaoikeuksien säilyttämisestä, mitkä olivat asunnon tai kiinteistön hankkimisajankohtana, kuten näkyvyys olemassa olevaan ympäristöön.

Anssi Tähtinen, Kuusankoski