Lukijalta: Ovatko Kouvolan lautakunnat asiantuntijaelimiä? — ”Nyt lautakuntien esittelijä ja puheenjohtaja dominoivat lautakunnan päätöksiä”

Viime aikoina on noussut esille lautakuntiemme rooli asiantuntijaelimenä kaupunkimme päätöksenteossa. Muutaman lautakunnan puheenjohtajan kirjoituksissa KS:ssa (27.11. ja 28.11.) on turhauduttu ”lautakunnan syvällisen asiantuntemuksen” ja kymmenien tuntien istumisen arvostuksen puutteeseen.

Pitkät kokoukset eivät aina takaa muuta kuin korotetut kokouspalkkiot. Ollaan lähes itseriittoisia oman lautakunnan asiantuntemuksesta. Niin tärkeätä kun kaupunginhallituksen ja lautakuntien joukkuepelaaminen onkin, niin lautakuntien jäsenten koulutus ja perehdyttäminen edistäisi parhaiten asiantuntijaelimen uskottavuutta. Nyt lautakuntien esittelijä ja puheenjohtaja dominoivat lautakunnan päätöksiä, jäsenten annetaan keskustella, mutta päätökset on jo tehty!

Innostus ja suuri äänimäärä takaavat lautakuntapaikan, kun lautakunnan tehtävien ymmärtäminen ei ole tärkein valintaperuste.

Ei ole rohjettu pohtia lautakuntien osaamisen tasoa ja ammattitaitoa eikä ole syvennytty siihen miten ”asiantuntijat” lautakuntiin valitaan.

Asiantuntijan nimike on täysin villisti käytettävissä. Itseoppinut ruokavaliovalmentaja tai tiedealan professori ja kaikki siltä väliltä voivat olla asiantuntijoita. Moni meistä varmaan tunnistaa lähipiiristään ihmisen joka on ”kaikkien alojen asiantuntija”.

Lautakuntien jäsenet nimeää poikkeuksetta valtuustoryhmä kunnallisvaaleissa saatujen äänien perusteella. Puoluekanta, asuinpaikka ja ammatti ovat usein äänestäjän valintaperusteet, siinä vaiheessa ei äänestäjä valitse lautakuntapätevyyttä vaan valtuustoon mieleistään ja sopivan yleispätevää henkilöä.

Asiantuntemus voi jäädä syrjään, jos isomman äänimäärän saavuttanut innostunut ja vallanhaluinen valtuutettu syrjäyttää vaikkapa vähemmän ääniä saaneen pätevän insinöörin teknisestä lautakunnasta. Innostus ja suuri äänimäärä takaavat lautakuntapaikan, kun lautakunnan tehtävien ymmärtäminen ei ole tärkein valintaperuste. Näinhän se asiantuntijalautakunta koostuu, ei aina, mutta usein.

Yleensä kaikki kunnallisvaaleissa ehdolle lähteneet saavat jonkun lautakuntapaikan, kiitokseksi vaaleihin lähdöstään. Nämä ”maallikkojäsenet” tuovat lautakuntaan tervettä maalaisjärkeä, jota siellä todella tarvitaan erityisosaamisen lisäksi.

Vaikka lautakunta kuuntelee alan asiantuntijoita, niin usein esittelijän ja puheenjohtajan sopima ennakkopäätös tulee lautakunnan päätökseksi. Näitä outoja päätöksiä veronmaksajat ovat viime aikoina julkisuudessakin kauhistelleet.

Lautakuntien valintaperusteet pitäisi uudistaa, jotta niitä voisi todella kutsua asiantuntijaelimeksi. Äänimäärän ja kokemusosaamisen painotukset pitäisi laittaa oikeaan järjestykseen. Silloin päätökset tyydyttäisivät paremmin sekä asiantuntijoita että veronmaksajia.

Jyrki Lindberg, Kouvola