Lukijalta: Elimäkeä kuritetaan säästöissä kovalla kädellä—Minkä ihmeen takia päättäjät eivät halua nähdä pienten taajamien vahvuuksia?

Kaupungin suunnitelmissa olevat säästökohteet kummastuttavat ja pistävät vihaksi. Palveluverkkouudistus, säästö- ja lisäsäästöehdotukset vaikuttavat erityisesti niin sanotun vanhan Kouvolan ulkopuolisiin osiin. Elimäkeä kuritetaan säästöissä kovalla kädellä, joista merkityksellisin on yläasteen ja lukion suunniteltu lakkauttaminen.

Asukasillassa osoitetut laskennalliset ennustetut säästölaskelmat herättävät epäluuloa. Jo nyt Elimäen lukion ja yläasteen lakkauttamisesta osoitetut laskelmat on arvioitu puutteellisiksi esimerkiksi koulukuljetusten ja kouluun kohdistuvien kiinteistökulujen osalta. Niinikään esitetty toimivan kouluyksikön lopettaminen ja uuden rakentaminen toiseen taajamaan sekä sen tuomat mittavat säästöt kuulostavat mahdottomalle. Meille kuntalaisille on herännyt epäilys, onko ennusteissa otettu huomioon kaikki tekijät. Veronmaksajina ei liene kohtuutonta pyytää säästöehdotusten ja uusien investointien laskelmat.

Maantieteellisesti arvioiden Kouvola on maaseutupitäjä.

Maantieteellisesti arvioiden Kouvola on maaseutupitäjä. Tämän vuoksi kaupunkimme kouluverkostoa ei voida rakentaa eikä arvioida samoin kuin selkeästi kaupunkipainotteisessa kunnassa. Kuntalaisten tasapuolisen hyvinvoinnin vuoksi on hyväksyttävä laajempi kouluverkosto. Elimäen yläasteen ja lukion vahvuuksia on muun muassa sen mahdollisuus ottaa vastaan nuoria myös Lapinjärveltä ja Loviisasta. Lukion oppilasmäärä on ollut nousujohteinen ja tällä hetkellä opiskelijoita on noin 128. Kaupunki saa jokaisesta ulkokuntalaisesta oppilaasta korvauksen. Minkähän ihmeen takia päättäjät eivät halua nähdä näitä pienten taajamien vahvuuksia, joilla on vaikuttavuutta asukkaiden perustarpeisiin?

Miten tähän liki 30 miljoonan euron säästötilanteeseen on tultu? Ei ole pitkäkään aika siitä, kun kaupungin talous oli hyvä ja keskusta-alueelle suunniteltiin suuria investointeja: uusi teatteri, matkakeskus, Manskin kattaminen ja monitoimihalli. Isoja ja kuntalaisten kukkaroa syvältä kaivaneita investointeja ehdittiin tekemään, esimerkiksi kävelykatu Manskin lämmitys ja kiveys sekä Kimolan kanava ja RRT- terminaali. Mikään yritys ei kestäisi vastaavanlaista poukkoilua suurten investointien suhteen ja rahankäytön hallinnassa. Nyt ollaan tilanteessa, että rahat on loppu ja luotto viranhaltijoiden laskelmiin ja ennusteisiin on menetetty. Miten voin enää uskoa säästölaskelmien totuudenmukaisuuteen?

Käsi sydämelle päättäjät, onko toimintanne pitkäjänteistä ja palveleeko se kuntalaisia tasapuolisesti? Pari kuukautta sitten asuntomessujen avajaisissa kaupunginjohtajamme mainosti Kouvolan rikkautta asuinympäristönä. Nyt tehtävillä päätöksillä haetaan vastinetta juhlapuheisiin. Onko meillä on ihan oikeasti vaihtoehtoja asua kaupungin sykkeessä tai elinvoimaisissa kylissä?

Johanna Koskenniemi, Elimäki