Lukijalta: Puoluejäsenten sananvapaus on rajallinen

Kuten Mika Lehtinen (KS 14.8.) toteaa, sananvapaus on oikeus, joka sisältyy perustuslain lisäksi ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Puoluejäsenillä tämä oikeus on kuitenkin rajallinen. Politiikassa mukana olevat tietävät, että puolueryhmän puheenjohtaja pystyy parin asemansa vakiinnuttaneen puoluejäsenen tuella ajamaan läpi ryhmän yhteisen kannan. Aitoa yksimielisyyttä siihen ei tarvita. Tämä asetelma mahdollistaa myös suurten puolueiden epävirallisen ”johtoryhmän” muodostamisen kaupungin johdossa. Tällainen johtoryhmä kykenee hankkimaan tietoa, jota kaikki hallituksen jäsenet ja valtuutetut eivät saa. Kun johtoryhmä jakaa alaspäin tietoa valikoidusti, voi muutama henkilö ratkaisevasti vaikuttaa siihen, millainen poliittinen päätös kaupungissa syntyy.

Suur-Kouvolan sitoutumattomat ry:n mielestä kansalaisten ei kannata protestoida tällaista epädemokratiaa vastaan jättämällä äänensä käyttämättä. Vaihtoehtona on äänestää puolueista riippumattomia kouvolalaisia, joiden ei tarvitse toimia omaatuntoaan vastaan kenenkään käskystä.

Sitoutumattomilla on tavoitteena saada kaupunginvaltuustoon puoluepolitiikasta riippumattomia valtuutettuja. On kyse sananvapautta ja mielipiteiden vapautta koskevasta ihanteesta. Yhdistys ei määrittele itselleen poliittista linjaa, vaan hyväksyy jäsenistönsä erilaiset poliittiset ajatukset. Yhdistys edellyttää ehdokkailtaan vain sitoutumista kouvolalaisten etujen ajamiseen ilman puoluesidonnaisuutta.

Vaalitilaisuuksissa yhdistyksen ehdokas tekee oman kampanjansa, ei yhdistyksen kampanjaa. Tämä on yksi ratkaisevista eroista puolueisiin nähden. Yhdistys ei myöskään saa puoluetukea. Vaaleihin yhdistys kokoaa puolueisiin sitoutumattomien ja pienryhmien yhteislistan, sekä tukee ehdokkaidensa vaalityötä. Suur-Kouvolan sitoutumattomat ry:n logo kertoo siitä, että ehdokkaita yhdistää demokratiaan kuuluva päätöksenteon vapaus. Vapaus tarkoittaa ehdokkaan itsenäistä poliittista linjaa, jonka äänestäjä pystyy milloin tahansa tarkistamaan yhdistyksen kotisivuilta.

Jouni Suninen,

Suur-Kouvolan sitoutumattomat ry

Luetuimmat