Lukijalta: Vähemmistökö linjaa miten enemmistö saa viettää koulujen joulujuhlia?

Kouvolalaisessa koulussa on ollut tapana päättää syyslukukausi yhteiseen, kirkossa pidettävään juhlaan. Niille, jotka eivät ole halunneet kirkkojuhlaan osallistua, on järjestetty koululla korvaava juhla. Nyt eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut ratkaisun, että koulun joulujuhlaa ei saa pitää kirkossa.

Kantelun apulaisoikeusasiamiehelle oli tehnyt Uskonnottomat Suomessa ry, jonka tarkoituksena on edistää uskonnottomien asemaa muun muassa tämänkaltaisia kanteluita tekemällä. Kanteluita on toki oikeus tehdä, mutta yksittäisten kantelujen perusteella ei pitäisi muuttaa enemmistön pitkäaikaisia kouluperinteitä eri juhlapyhien aikoina.

Olemme huolissamme kristillisten arvojen ja perinteiden säilymisestä koululaisilla sekä koko yhteiskunnassamme. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut aiemmin, että kristilliset juhlatraditiot, kuten joulun virret, ovat osa suomalaista kulttuuria, eivätkä ole uskonnon harjoittamista.

Tilasyistä johtuen koulujen joulujuhlia on pidetty koulujen omien tilojen lisäksi muuallakin, kuten kirkoissa. Kirkoissa järjestetään myös esimerkiksi paljon konsertteja, eikä konserteista tee hengellisiä se, että paikkana on kirkko.

Mielestämme jatkossakin tulee olla mahdollisuus myös koulun joulujuhlien viettoon kirkossa tai muussa vastaavassa paikassa, jos koulu itse niin päättää järjestää.

Irmeli Hakkarainen, Tiina Hämäläinen, Risto Majander, Esa Niemelä, Pia Saarinen, Vesa Vainio, kristillisdemokraatteja

Luetuimmat

Uusimmat uutiset