Lukijalta: Kaupunginjohtaja ja kasvatus- ja opetusjohtaja ovat tehneet kouluverkosta realistisen esityksen — Asukkaiden on nyt puollettava näitä talouden alamäen oikaisupyrkimyksiä

Kouvolan kaupungin talouden tila on tunnetusti hyvin heikko. Kuntatalouden vaje on kasvanut vuosien ajan. Heikko kehitys on ollut pitkään tiedossa, eikä parempaa ole näköpiirissä. Viimeisimmässä (2019—2030) kaupunkistrategiassa on ennakoitu epärealistista tunnuslukujen kehityskulkua — vuoden 2030 väestön määräksi 90 000 henkilöä, yritysten määrään huomattavaa kasvua ja niin edelleen. Nämä pohjaluvut ovat täysin epärealistisia ottaen huomioon todellinen kehityskulku.

Jos Kouvolan päättäjien päätökset perustuvat esille tulleiden todellisten lukujen sijaan hyväksyttyyn strategiaan, päättäjien omiin epärealistisiin ajatelmiin tai kaupungin asukkaiden loputtomiin toiveisiin, ei parempaa taloudellista tilannetta ole odotettavissa. Päättäjien härkäpäisyydellä ei näytä olevan mitään rajaa. Kaupunginjohtajan ja virkamiesten esityksillä pyyhitään lattiaa, koska ne eivät satu miellyttämään. Esitetyt laskelmat asetetaan epäilyksen alaisiksi. Voisi kysyä, millä asiantuntemuksella näin tehdään.

Päättäjien härkäpäisyydellä ei näytä olevan mitään rajaa.

Kouvolan valtuutettujen päätöksen teko kulminoituu muutamaan henkilöön. Nuoremmat valtuutetut alistuvat johtavien poliitikkojen käskyläisiksi, eikä päätöksenteon kehittymistä tapahdu. Osa valtuutetuista taitaa lisäksi asua tynnyrissä tai kuplassa, koska kaikki kaupungin taloutta ja rakennusten kuntoa koskevat tiedot tuntuvan tulevan aina yllätyksenä. Jotkut päättäjät valittavat jo tehtyjen päätösten avaamista ja samalla ihmettelevät, miten demokraattisesti valitut päättäjät eivät saa tehdä mielihalujensa mukaan. Onneksi valtuutetut sentään kantavat urheasti raskasta poliittista vastuuta. Jaksamista heille.

Kaupunginjohtaja ja esimerkiksi kasvatus- ja opetusjohtaja ovat tehneet kouluverkosta realistisen esityksen valtuutettujen päätettäväksi. Samoin kaupunginjohtaja on esittänyt useita muitakin oikeita ja vääjäämättömiä toimenpiteitä kaupungin talouden oikaisemiseksi. Tämä luonnollisesti aiheuttaa valtuutettujen joukossa suurta närää. Eräskin valtuutettu haluaisi säilyttää koko vanhan kouluverkon, yksi haluaisi äänestysalueelleen uuden koulurakennuksen, yksi väittää, että kyläkoulujen säilyttäminen on asennekysymys — ei siis lainkaan rahakysymys. Samalla meitä uhkaa reilu kunnallisveron korotus. Mielestäni Kouvolan asukkaiden on nyt astuttava puoltamaan kaupunginjohtajan talouden alamäen oikaisupyrkimyksiä ja vastustamaan johtavien valtuutettujen mielivaltaa.

Olavi Liukkonen, Kouvola

Luetuimmat