Lukijalta: Jaalaan tulee jättää ikäihmisten palveluasumista tavalla tai toisella

Pitkin syksyä olemme valmistelleet Kymsoten ensi vuoden talousarviota ja tulevien vuosien suunnitelmia.

Yhtenä tärkeänä ja suurena asiana olemme valmistelleet koti-, hoiva- ja asumispalveluita koko Kymenlaakson alueelle (KAH-palvelut). Kymsoten hallituksessa olemme linjanneet, että tehostetun palveluasumisen paikkoja vähennetään ensi vuonna 150:llä (75 Pohjois-Kymenlaaksossa ja 75 Etelä-Kymenlaaksossa).

Kymenlaaksossa yli 75-vuotiaista asui vuoden 2019 alussa tehostetussa palveluasumisessa yli 9 prosenttia. Tavoitteena on vuoden 2021 loppuun mennessä 7,5 prosentin peittävyys.

Koko Suomessa pyritään edellä mainittuja paikkoja vähentämään kehittämällä palveluasumista ja tuettua asumista. Kotihoidon kehittäminen sekä omaishoidon kehittäminen ovat toistuvasti päätöksenteossa myös Kymsotessa mukana, sillä haluavathan monet ikäihmiset asua mahdollisimman pitkään kotona.

Tehostettua palveluasumista ei olla missään päin Kymenlaaksoa täysin lopettamassa, vaan niitä paikkoja täytyy toki olla aina olemassa, kun muut asumismuodot eivät enää vastaa asiakkaan tarpeita.

Viime viikkoina on otsikoihin noussut Jaalan palvelutalon lopettaminen. Kävin itse oma-aloitteisesti tutustumassa kyseiseen palvelutaloon, sen toimintaan ja henkilöstöön.

Tiesin, että uusi osa on valmistunut noin 10 vuotta sitten. Uusi puoli on mielestäni hyvässä kunnossa rakennusteknisesti. Huoneet ovat suuria ja esteettömiä ja yhteiset tilat viihtyisiä. Lisäksi talon ruokala tuottaa palvelut läheiselle koululle ja päiväkodille.

Samalla sain tutustua kotihoidon tukipisteeseen ja sain keskustella heidän tehtäväkentästään. Alue tarvitsee myös ikäihmisten päivätoimintaa ja siihenkin tilat ovat hyvässä kunnossa.

Mielestäni Jaalaan tulee jättää ikäihmisten palveluasumista tavalla tai toisella. Ei voi ikänsä maalla asuneita ikäihmisiä siirtää elämän viimeisiksi vuosiksi kuulematta omaisia. Monelle merkitsee myös luonto ympärillä ja tutut ihmiset palvelutalossa.

Marraskuussa 2019 teimme päätöksen Jaalan terveyskeskuksen siirtämisestä palvelutalon yhteyteen. Kyselin asiaa jo viime keväänä, miksi asia ei ole edennyt, mutta Kymsoten hallituksessa en saanut selvää vastausta asiaan. Nyt kun olemme tehneet Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2021, talousarvioehdotuksessa ei ole ainakaan mainintaa kyseisen kohteen investoinnista. Sisältyneekö se pieninvestointeihin, joihin ollaan varaamassa 3 miljoonaa euroa.

Kymsoten hallituksessa jätimme (kolme kouvolalaista) esityksemme terveyspisteen siirtämisestä palvelutaloon, uuden osan kehittämisestä sekä kotihoidon tukipisteen säilyttämisestä sekä kokonaistilanteen selvittämisestä tehostetun palveluasumisen osalta koko Kouvolan alueella huhtikuuhun 2021 mennessä.

Seuraavat kuukaudet tulevat osoittamaan mihin toimenpiteisiin mahdollisesti edellä mainituissa asioissa on ryhdytty.

Birgit Koskela

Kymsoten hallituksen ja Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen