Lukijalta: Seurakuntien kriisiapua ei ole syytä unohtaa

Luin Kouvolan Sanomista 28.6. kirjoituksen "Kriisiavun tarve keskittyy Kouvolaan". Todella hyvä asia, että kriisiapua on nyt näin kattavasti saatavissa jopa viikonpäivistä ja vuorokauden ajoista riippumatta. Kirjoituksessa mainittiin Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystyksen lisäksi muita apua tarjoavia tahoja.

Mielestäni siinä luettelossa on syytä tulla mainituksi myös seurakuntien piiristä saatava kriisiapu. Ajattelen esimerkiksi sairaalapappien tärkeää työtä. Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät ovat myös pidempiaikaisen tuen antajia. Ja sitten tietysti paikallisseurakuntien työntekijät, kuten papit, diakoniatyöntekijät ja nuorison ja lasten parissa työskentelevät. He kaikki ovat mukana oman työnsä kautta tässä tuen antajien piirissä.

Oman kokemukseni mukaan yhteistyö alueellamme toimii hyvin varsinaisen lakisääteisen avun ja muiden tahojen kesken. Monipuolisia tukiverkostoja tarvitaan. On todella tärkeää, että apua on saatavissa viivytyksettä silloin, kun sitä tarvitaan.

Päivi Sipponen, eläkepappi, Elimäki