Lukijalta: Kuntalaiset haluavat tietää, mitä palveluja Ratamoon tulee

Uuden Ratamo-sairaalan suunnittelu on viimein edistynyt siihen vaiheeseen, että ollaan hakemassa keskuksen pääurakoitsijaa.

Varmaankin nyt tiedetään, mitä toimintoja Carea-Sairaalat oy aikoo sijoittaa tulevaan sairaalaan. Kouvolalaisia kiinnostaa se, onko tulevaan sairaalaan sijoitettu sellaisia terveyspalveluja, joilla merkittävästi vähennetään sairaiden ihmisten kuljettamista Kotkaan. Viime vuoden alusta alkanut laaja kouvolalaisten potilaiden kuljettaminen Kotkaan on koettu monella tavalla epäoikeudenmukaiseksi ja taloudellisesti hyvin raskaaksi.

Eräät äkilliset sairaudet vaativat hyvin nopeiden hoitotoimenpiteiden aloittamista, että ne antaisivat toivotut paranemisvaikutukset. Hyväkään toimenpide ei auta, jos potilaan sairaalaan kuljettamiseen kuluu liian pitkä aika.

Pohjois-Kymenlaaksossa asuvat ihmiset odottavat uudelta sairaalalta merkittävää parannusta läheltä saatavaan terveydenhoitopalveluun. Toivomme julkista tiedottamista uuden sairaalan tulevista palveluista. Mahdollisiin epäkohtiin nyt vielä on mahdollista saada korjausta.

Raimo Kinnunen, Kouvola