Lukijalta: Perhevapaauudistukseen pitää mennä valinnanmahdollisuuden kautta

Perhevapaauudistuksen tarpeesta on uutisoitu runsaasti reilun vuoden aikana. Eikä syyttä. Viime vuonna Suomeen syntyi vähemmän lapsia, kuin koko mitatun historian aikana. Naapurimaihin verrattuna vanhemmilla on kotimaassamme niukemmin mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä, kun lapset ovat pieniä. Perhemyönteisyydellä ei valitettavasti myöskään päästä kehumaan.

Perhevapaauudistus tarvitaan, aivan kuten Ville Kaunisto tällä palstalla kirjoitti 10. tammikuuta. Uudistuksen lähtökohtana on oltava lapsen etu, sekä edelleen perheiden valinnanmahdollisuus lastenhoidossa ja perheiden moninaisuus. Uudistuksen on oltava aito parannus perheiden toimeentuloon, eikä leikkaus.

Lapsiperheisiin panostaminen tulee nähdä tulevaisuusinvestointina.

Kaunisto kirjoitti ansiokkaasti isien osallistumisesta lasten hoitoon. Isiä ei voi todellakaan jättää huomioimatta, perhevapaaseen kannustaminen lähtee työelämästä. Tässä yhteiskuntamme tarvitsee asenne- ja arvomuutosta. Voisiko isien hoitovapaalle jäämistä kannustaa muilla keinoilla kuin tasa-arvotoimiksi väitetyllä pakolla. Monilla yrityksillä on erilaisia kannusteita jäädä perhevapaille, jossain yrityksissä vapaata saa myös lapsenlapsen syntyessä. Lastenhuoltolakiin on ehdotettu muutoksia, joilla lasten oikeuksia hänelle läheisiin ihmisiin parannetaan. Perhevapaauudistusta tehdessä on myös selvitettävä isovanhempien mahdollisuus osallistua vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön laajemmin.

Perheet haluavat myös jatkossa itse päättää vapaiden jaosta, tämä tuli selväksi marraskuussa julkaistusta barometristä. Kuitenkin samaan aikaan on tehtävä toimenpiteitä, joilla voimme varmistaa, että yhteiskuntamme perhemyönteisyys lisääntyy. Vapaiden on tuettava erilaisten perheiden arkea, kahta samanlaista kotia ei ole. Lapsiperheisiin panostaminen tulee nähdä tulevaisuusinvestointina. Uusi perhevapaamalli tulee olla nykyistä parempi malli. Se tarkoittaa ilman muuta myös taloudellisia panostuksia.

Jenny Hasu, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (kesk.), Kouvola

Uusimmat uutiset