Lukijalta: Kirkon tulee palvella jokaista jäsentään

Seurakuntien toiminnan rahoitus perustuu pääasiallisesti kirkollisveroihin. Kirkollisveroja maksavat kirkkoon kuuluvat seurakuntalaiset. Kouvolan seurakuntayhtymän vuosittainen verokertymä on noin 16 miljoonaa euroa.

Kirkosta on helppo erota. Kirkollisveron maksamisesta pääseminen on tutkimuksissa todettu tärkeäksi syyksi jättää kirkko. Myös kirkon tarjoamat palvelut ja tilaisuudet koetaan tarpeettomiksi ja näin ollen syyksi erota kirkosta. Ihmisten mielestä toiminnan osittainen vanhoillisuus on karkottanut monia kirkon jäseniä. Eikö tässä olisi seurakunnassa syvällisen pohdinnan paikka? Eikö kirkon toiminta tulisi sopeuttaa aikaan ja ympäristöön?

Emme ole samanlaisia. Toiset tarvitsevat ja haluavat kirkon palveluita päivittäin, toisille tarve on satunnaista ja harvempaa. Jotkut eivät halua olla kirkon toiminnassa julkisesti ja aktiivisesti mukana. Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan henkilökohtaiseen suhteeseen kirkkoon ja uskontoon. Näitä tavallisia, ei niin aktiivisia, seurakuntalaisia on suurin osa jäsenistä. Kirkon tulisi palvella jokaista jäsentään hänen tahtonsa ja halunsa mukaisesti ja että, jokainen tuntee kirkkoon kuulumisen tärkeäksi. Tämän toteuttaminen vaatii selkeitä uudistuksia kirkon toiminnassa.

Jos kirkko ei pysty ajanmukaistamaan toimintaansa, niin vaarana on jäsenistön määrän pieneneminen ja sen myötä taloudellisten resurssien väheneminen. Taloudellisten resurssien vähentyessä toimintaa joudutaan karsimaan ja se karsii yhä kirkon jäsenyyteen halukkuutta. Ja aina löytyy mahdollisen arvotyhjiön täyttäjiä, jotka eivät välttämättä ole yhteiskunnan kannalta aina suotavia.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka päättävät seurakunnan toiminnan painotuksista. Vaaleissa valitut seurakuntaneuvoston jäsenet ovat päättämässä, mihin suuntaan he haluavat seurakuntansa toimintaa viedä. Mielestäni tulevaisuuden turvaaminen vaatii nyt toiminnan kokonaisvaltaista ja syvällistä pohdintaa ja uudistuksia. Näin turvataan kirkon toiminta ja resurssit jatkossakin.

Kari Pelkonen, ekonomi, everstiluutnantti (evp.), seurakuntavaaliehdokas

Uusimmat uutiset