Lukijalta: Nuoret suunnittelemaan Kymenlaakson tulevaisuutta

Kymenlaakson yhtenäisyyden vahvistamiseksi tarvitsemme ennakkoluulotonta päätöksentekoa ja eteenpäin suuntautuvaa otetta. Tarvitsemme myös inhimillistä hyvää tahtoa sekä ymmärrystä sille, että lisäarvo kanssaihmiselle ei välttämättä ole itseltään pois. Tarvitsemme sitoutumista yhteiseen tulevaisuuteen sekä valmiutta luopua ainoastaan omia intressejä palvelevista tavoitteista.

Näitä arvoja ja asenteita näen erityisesti nuorissa ja koen että on tärkeää kehittää keinot, joilla otamme nuoret entistä aktiivisemmin mukaan rakentamaan Kymenlaakson tulevaisuutta. Laajalla rintamalla ja monella eri yhteiskunnan alueella.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on ymmärtääkseni ollut mukana suunnitelmissa liittyen maakuntauudistukseen. Nuorisovaltuusto tai vastaava foorumi voi toimia seuraavan maakuntatason poliittisen sukupolven kasvatusalustana, ja siksi sen kehittämistä pitää jatkaa riippumatta maakuntauudistuksen kohtalosta. Foorumin jäsenet voitaisiin valita maakunnan olemassa olevista nuorisovaltuustoista, ja heille voitaisiin mahdollisuuksien mukaan antaa myös tietty mandaatti toteuttaa asioita heidän haluamallaan tavalla. Uskon, että nuoret hyvinkin nopeasti kehittäisivät keskinäisen luottamuksen riippumatta omasta maantieteellisestä taustastaan maakunnan sisällä.

Nuoret on hyvä aktivoida mukaan myös elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä voisi mahdollisesti tapahtua niin, että Kymenlaakson kehitysyhtiöt perustavat yhteisen ”nuoriso-osaston”, jossa nuoret saavat mahdollisuuden tutustua maakunnan elinkeinoelämään ja suunnittelemaan omaa maakunnallista elinkeinopolitiikkaa, miettimättä elinkeinoelämälle keinotekoisia kuntarajoja. Maakunnassahan on jo hyvin toimiva yrittäjäkasvatus ja tämä voisi toimia kyseisen toiminnan raameissa.

Opiskeluperäinen maahanmuutto toisi maakuntaamme uusia näkemyksiä ilman historian rasitteita. Samalla se auttaisi ylläpitämään koko Suomen koulutusjärjestelmää. Kymenlaakso voisi tässä ottaa johtavan roolin valtakunnallisestikin. Mikäli nykyinen syntyvyys jatkuu, opiskelijoita ei tule riittämään kaikkiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Sen seurauksena maailmankuulun koulutusjärjestelmän asteittainen alasajo tulee olemaan ajan kysymys. Tämän lisäksi Kymenlaaksoon ja koko Kaakkois-Suomeen voi olla helpompaa houkutella nuoria opiskelemaan ulkomailta kuin muualta Suomesta.

Moni seikka tukee sitä, että nuoriin ja heidän rooliinsa tulevaisuuden päätöksentekijöinä kannattaa panostaa.

David Lindström, Cursor oy:n toimitusjohtaja