Lukijalta: Uusi, pieni seurakuntatalo palvelisi sippolalaisia parhaiten

Kouvolan Sanomat uutisoi 12.3.2020 Sippolassa sijaitsevien Kouvolan seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen nykytilasta sekä tulevaisuudesta päätöksenteon näkökulmasta.

Kuluneina vuosina lienee käynyt selkeästi ilmi, että seurakuntatalon lähiaikoina tapahtuva purkaminen on monelle Sippolan alueella asuvalle seurakuntalaiselle suuri suru ja hämmentävä asia. Yhtä selkeää on se, että Sippolan alue tarvitsee toiminnalliset tilat. Asian käsittelyprosessin kulkua hallinnon näkökulmasta tuotiin esille johtavien viranhaltijoiden laatimassa kirjoituksessa (KS 30.3.2020).

Me allekirjoittaneet, jotka olemme Anjalankosken seurakunnan luottamushenkilöitä, kävimme vuodenvaihteessa useita vakavia ja harkittuja keskusteluja seurakuntalaisilta kuulemiemme palautteiden ja näkemysten pohjalta. Käsityksemme on, että pienehkö, uusi seurakuntatalo on alueella asuvien ihmisten yhteinen toive.

Tunnemme nykyistä Sippolan alueen ja kylien henkilöstörakennetta, seurakuntalaisten ja seurakunnallista elämää. Katsoimme myös tulevaisuuteen.

Päätimme pohdinnan jälkeen tehdä työtä tuodaksemme päätöksentekoon vaihtoehdoksi suurehkon omakotitalon kokoisen uudisrakennuksen ja sen kustannukset. Emme toimineet salaa, vaan informoimme ajatuksistamme srk-yhtymän kiinteistöhallintoa.

Mukailimme Kaipiaisissa sijaitsevan Elomaan talon tilaratkaisuja, koska ne täyttivät mielestämme Sippolan alueen toiminnallisten tilojen tarpeet.

Kysyimme uudisrakennuksen mahdollisuutta, käytännön ratkaisuja ja kustannuksia eräältä talotehtaalta. Keskustelun tuloksena saimme vastauksen, että uudisrakennus talotehtaan pakettityönä kustantaisi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Kustannukset jakautuisivat siten, että talopaketti, lvi-, sähkö- ja muut rakennustyöt kustantaisivat noin 0,3 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannuksia muodostuu suunnittelijoiden ja työnjohtajien korvauksista, maa- ja täyttötöistä sekä vesi-, viemäri- ja sähköliittymistä.

Suunnitelma toimitettiin päätöksentekoon kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle. Esitys etenee muiden vaihtoehtojen mukana päätöksenteossa edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Mielestämme pienen, uuden seurakuntatalon rakentaminen on kustannuksiltaan selkeämpi ja hallittavampi, aikataulultaan nopeampi ja tulevaisuuden ylläpidoltaan edullisempi vaihtoehto kuin suunnitelma monitoimikirkosta.

Seurakuntatalo palvelisi tiloiltaan monipuolisemmin seurakuntaelämää ja eri ikäisten seurakuntalaisten toimintoja kuin muunnellut kirkkotilan osat. Tämän selvitystyön olemme tehneet, koska kannamme huolta seurakunnallisen elämän jatkumisesta Sippolan alueella.

Erkki Jalo, Elina Lehtomäki, Tero Suutari